Voorwaarden

Bezoekers van de website hebben de mogelijkheid te reageren op artikelen en overige bijdragen. Ook kunnen ze zelf bijdragen publiceren. Alles wordt gepubliceerd met toestemming van Gelders Genootschap en na inhoudelijke controle door de redactie. De redactie kan ingrijpen, bijvoorbeeld bij niet binnen de inhoudelijke formule passende bijdragen of reacties. Of als er sprake is van reclame, laster, smaad, roddel, leugens, obsceniteiten of schuttingtaal. De redactie mag te allen tijde bijdragen aan discussies, reacties of foto’s te verwijderen. Wanneer een bezoeker reageert op een artikel of op een andere manier deelneemt aan de website, dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen intimideren of beledigen. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hier om verzoeken, zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker door Gelders Genootschap ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten.

Zie ook de Spelregels voor het gebruik