Trefwoorden: water

De laatste jaren is er veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, en ook voor de rol van water daarin. Het ontwerpen met water is bijvoorbeeld één van de speerpunten van VROM.

Artikel - de redactie - 09/28/2009 - 13:41 - reacties 0

Achter het paleis het Loo in Apeldoorn ligt een bijzonder park, dat in 1984 is opengesteld voor publiek na een grondige restauratie.

Voorbeeld - de redactie - 09/28/2009 - 08:33 - reacties 0

Water als drager van een ruimtelijke structuur

Artikel - de redactie - 07/20/2009 - 07:11 - reacties 0

Nederland leeft met water. Maar de stijgende zeespiegel, zakkende bodem, steeds hevigere neerslag én toenemende verstedelijking betekenen dat onze relatie met water intensiever wordt. Een grote uitdaging voor ontwerpers én waterdeskundigen.

Artikel - de redactie - 04/22/2009 - 10:46 - reacties 0

Het waterpark bestaat uit enkele vijvers en sloten, die gebruikt worden voor waterberging. Tussen de vijvers lopen paden, waardoor het water (en de bergingsfunctie) goed beleefbaar is. Het park is tevens een groene buffer tussen de wijk en de drukke Tielseweg.

Voorbeeld - de redactie - 04/03/2009 - 09:48 - reacties 0

Tegenwoordig wordt in veel centra verdwenen waterstructuren weer open en beleefbaar gemaakt. In Wageningen is dit gedaan in een van de toegangswegen naar het centrum, de Rooseveltweg. De voorheen anonieme weg is nu een pareltje binnen het wegenstelsel van Wageningen.

Voorbeeld - de redactie - 04/03/2009 - 09:46 - reacties 0

Tussen de IJssel en de bestaande wijk Malburg is een nieuwbouwwijk gerealiseerd. De ligging langs de dijk is in het ontwerp uitgebuit, mede door de bouw van dijkwoningen. Het profiel van de dijk is ahw onder de woningen doorgezet, waardoor ook in de wijk zelf de dijk te herkennen is. Naast de wijk ligt een fraai en wijds buurtpark, dat uitzicht biedt op de rivier. In de wijk en het openbare gebied is veel gebruik gemaakt van  schanskorven, dit roept de vraag op of dit materiaal de identiteit verstrekt of dat de toepassing juist te weinig subtiel is.

Voorbeeld - de redactie - 04/03/2009 - 09:27 - reacties 0

Het kantoor van het Waterschap Rivierenland is gelegen aan de toegangsweg tot Tiel vanaf de A15. Het gebouw heeft een eigen en autonome vorm en fungeert daardoor als een soort kunstwerk, dat deze plek markeert. Het trekt enigszins de aandacht weg van de rommelige bedrijfsmatige omgeving. Water spelt een grote rol, zowel in het gebouw als op het terrein rond het gebouw. Het water dat op het terrein valt, wordt in de grond geïnfiltreerd. Bij een flinke bui gaat het overtollige water naar de waterpartij naast het gebouw.

Voorbeeld - de redactie - 04/03/2009 - 09:21 - reacties 0

In Nijmegen-West wordt over een aantal jaren een nieuwe invulling gegeven aan het gebied tussen het spoor, de Waal en de Weurtse- en Winselingsweg. Landschapsarchitect Lodewijk Baljon ontwikkelde het plan dat gebaseerd is op de rijke geschiedenis van het gebied.

Voorbeeld - de redactie - 04/03/2009 - 09:00 - reacties 0