Trefwoorden: water

Waterschappen zijn op zoek naar synergie in de ruimtelijke ordening. Zij zitten steeds vaker in een vroegtijdig stadium met gemeenten en provincies aan tafel om de door hen te behartigen belangen te laten meespelen in ruimtelijke planprocessen. In het tijdschrift het Waterschap van deze maand staat het artikel “Ruimtelijke ordening gebaat bij synergie”. In dat artikel worden een aantal voorbeelden belicht waaruit blijkt dat de gekozen aanpak meerwaarde biedt.

Nieuws - de redactie - 11/16/2012 - 14:04 - reacties 0

"Kwaliteit blijkt geen luxe". Die stelling doorspekt het Jaarverslag 2009 | 2010 | 2011 van het Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier, ook wel "Q-team" genoemd . En het luxe jaarverslag straalt dan ook kwaliteit uit. Zelden heb ik zo'n mooi jaarverslag gezien en ook integraal gelezen. Wat is de boodschap van het Kwaliteitsteam met dit jaarverslag over de voorgaande drie jaren?

Column - Harry Gerritsen - 11/07/2012 - 08:15 - reacties 0

Op zondag 17 juni vond de presentatie van het boek “Fort Pannerden” plaats in het gelijknamige fort. Burgemeester Harry de Vries van Lingewaard, en tevens voorzitter van de Stichting Fort Pannerden, ontving het eerste exemplaar van het boek uit handen van Pierre Cuypers, voorzitter van het Streekmuseum Lingewaard.

Artikel - Harry Gerritsen - 06/17/2012 - 11:30 - reacties 0

Met veel plezier las ik het artikel in Het Waterschap van deze maand van Sjaak van 't Hof over de successen die worden behaald in en om Hardenberg met het herwaarderen vande Vecht.  De Vecht die ik me nog uit mijn jeugd kan herinnerinneren die minstens een keer per jaar als en soort stinkend riool vol met dode vis langs ons dorp liep en vervolgens het Zwarte Water tot een nare rivier maakte.

Column - Henk Jense - 05/10/2012 - 16:09 - reacties 0

In het tijdschrift Het Waterschap van deze maand staat een artikel met de titel “Water moet niet sturen, maar leiden”. Dat artikel van Ad Moerman gaat over de worsteling om “water” als leidend of zelfs sturend thema in te brengen in gebiedsprocessen. Om dit te stimuleren is in 2010 de ad hoc Commissie Poelmann ingesteld en vanaf dat moment is het ‘common sense’ dat ‘water’ vanaf het begin meedenkt, praat en doet.

Artikel - Harry Gerritsen - 05/10/2012 - 16:05 - reacties 0

Volgend jaar kan de sluis in het Twentekanaal bij Eefde stroom gaan leveren aan 45 plaatselijke huishoudens. Een sluispomp wordt momenteel omgebouwd tot waterturbine. LochemEnergie die met deze ombouw bezig is hoopt op termijn zo'n 300 huishoudens van lokale stroom te kunnen voorzien.

Nieuws - Harry Gerritsen - 05/07/2012 - 19:33 - reacties 3

Onder de titel “Gelderland anders” heeft de provincie Gelderland ingezet op een interactief proces om tot een nieuwe structuurvisie te komen. Blauwdrukplanning is in deze dynamische tijd immers niet meer gewenst. De provincie wil naar CoCreatie, een mooie verwijzing naar RO-Gedeputeerde Co Verdaas door zijn collega Conny Biezen.

Artikel - Harry Gerritsen - 04/16/2012 - 14:14 - reacties 2

. . over ruimtelijke kwaliteit hoogwatergeul Dit jaar kiest het kabinet waarschijnlijk voor de definitieve ligging van de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld langs de IJssel. De voorkeursvariant houdt rekening met het bestaande landschap. Voor de verdere invulling van de twee dijken van acht kilometer lang en vier meter hoog zijn er ideeën zat. Ook om er een mooi geheel van te maken, maar nog lang niet alle inwoners van het gebied zijn klaar voor verandering.

Artikel - de redactie - 05/05/2010 - 12:32 - reacties 0

Het prachtige natuurgebied De Millingerwaard maakt deel uit van de Gelderse Poort (zie artikel Spel van rivier en wal in Gelderse Poort op deze website ). Het gebied ligt voorbij Nijmegen tegen de Duitse grens, in een meander aan de zuidkant van de Waal bij de dorpen Millingen a/d Rijn en Kekerdom. Het is de eerste uiterwaard na het splitsingspunt Pannerdensche Kop. Daar verdeelt het water van de Boven-Rijn zich over de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Voorbeeld - de redactie - 02/22/2010 - 15:53 - reacties 1

Binnen het programma van 'Ruimte voor de Rivier' vallen projecten als Veessen -Wapenveld, Veur-Lent, Munnikenland en de Stadsblokken Meinerswijk. Deze projecten moeten vóór 2015 uitgevoerd zijn. Een kader om de Ruimtelijke Kwaliteit van deze projecten te wegen was er al: zijn de maatregelen uit het project goed? Is het project op de goede plek gekomen? Wat nog ontbrak was een handreiking voor het ontwerp: hóe doen wij het. Voor de IJssel, maar ook voor de Waal en de Nederrijn/Lek zijn deze handreikingen inmiddels gereed. Een

Artikel - de redactie - 01/14/2010 - 13:01 - reacties 0