Trefwoorden: ruimtelijke kwaliteit

Een mooi voorbeeld in Apeldoorn, waarbij de commissie Welstand van invloed is geweest, vindt Babera Visser het station van Apeldoorn. Barbera Visser was jarenlang burgerlid van de commissie welstand in Apeldoorn. Het stationplein is in haar optiek een van de mooiste van Nederland. De kanaaloevers aan de zijkant van het station bijvoorbeeld vindt ze heel geslaagd. Bij het beoordelen van de plannen voor  de herinrichting van het station heeft de commissie gepleit voor een grotere ‘kiss-and’ride’ strook dan aanvankelijk was bedacht.

Voorbeeld - de redactie - 10/03/2010 - 14:26 - reacties 0

Gelderse bouwmeesters geven voorbeelden uit hun werkveld. Hieronder projecten die zijn aangedragen door Rudy Verhagen, werkzaam als stedenbouwkundige bij de gemeente Winterswijk. Het BWI terrein

Voorbeeld - de redactie - 09/30/2010 - 14:52 - reacties 0

Aan de westzijde van Putten wordt de nieuwbouwwijk Bijsteren gebouwd. Fases 1en 2 en een gedeelte van fase 3 zijn al klaar, de komende fasen worden de komende jaren gerealiseerd. In het ontwerp is de noordzuid gerichte kavelstructuur als uitgangspunt genomen. Vanuit deze structuur zijn er verschillende buurten ontworpen, elk met een eigen sfeer en identiteit, die zijn ontleend aan de specifieke ligging van de buurt in de wijk. De namen spreken eigenlijk voor zich: Lijnenspel, Podium, Velden en Scherven. 

Voorbeeld - de redactie - 09/22/2010 - 16:26 - reacties 0

In de omgeving van Putten zijn van oudsher veel zorginstellingen gevestigd.  Deze instellingen hebben in de kern van Putten verschillende appartementscomplexen gerealiseerd voor zorgbehoevenden. Dit betreft onder andere de complexen Kellenaer, Puttensteijn en Het Anker. Deze drie gebouwen zijn voorbeelden van een zorgvuldige architectuur en afstemming met de omgeving. Kellenaer

Voorbeeld - de redactie - 09/22/2010 - 16:19 - reacties 0

In opdracht van de gemeente Bronckhorst, een kleine gemeente bij Hengelo, ontwierp atelier PRO architecten een nieuw gemeentehuis. Inspiratie voor het concept haalde ze uit het omringende Gelderse landschap. Het licht glooiende landschap rond Bronckhorst wordt vooral gekenmerkt door bomen- en struikencoulissen, enken en brinken. Geprobeerd is om deze kenmerken in de opzet van het gebouw terug te laten komen.   Zicht op landschap

Voorbeeld - de redactie - 03/05/2010 - 15:48 - reacties 0

Voorbeeld - de redactie - 02/25/2010 - 12:26 - reacties 0

Stop opoffering fraaie landschappen voor monotone bedrijventerreinen en woongebieden.     Gemeenten en Provincie hebben de afgelopen jaren veel nieuwe plannen ontwikkeld. De verwachte groei waarop die plannen zijn gebaseerd neemt af. Lang niet al die plannen kunnen worden uitgevoerd. Maar geen gemeente durft het aan een plan te stoppen. De procedures hebben veel inspanning gekost en gemeenten hebben een belang in de grondopbrengst of zijn bang voor schadeclaims van particuliere investeerders.

Artikel - de redactie - 02/22/2010 - 13:16 - reacties 0

In Lunteren is een centrumplan gerealiseerd, net als in Ede. De herinrichting in het centrum van Lunteren heeft een grote eenheid, die het dorpse karakter versterkt. De openbare ruimte draagt hier sterk aan bij: zorgvuldig, rustig en met mooie materialen. Dit betreft zowel de bestratingen en het straatmeubilair als de groeninrichting. Midden in de dorpstraat ligt een gestileerde kunstbeek, die verwijst naar de vroegere loop van een beek. Op enkele plekken is nieuwe bebouwing opgetrokken, die geïnspireerd is op de sfeer en de schaal van de bestaande architectuur.

Voorbeeld - de redactie - 01/28/2010 - 12:52 - reacties 0

In de directe omgeving van de oude kerk van Ede zijn twee gebieden herontwikkeld. Enkele jaren geleden is het bestaande winkelcentrum ‘Hof van Gelderland’ gesloopt en vervangen door nieuwbouw met een moderne aanblik en een kleine schaal (ontwerp Ellerman Lucas Van Vught). De gevelindeling kent een sterke repetitie en parcelering. De architectuur legt de nadruk op het stedelijke karakter van Ede en minder op de dorpse uitstraling van het centrum.

Voorbeeld - de redactie - 01/28/2010 - 11:42 - reacties 0

Binnen het programma van 'Ruimte voor de Rivier' vallen projecten als Veessen -Wapenveld, Veur-Lent, Munnikenland en de Stadsblokken Meinerswijk. Deze projecten moeten vóór 2015 uitgevoerd zijn. Een kader om de Ruimtelijke Kwaliteit van deze projecten te wegen was er al: zijn de maatregelen uit het project goed? Is het project op de goede plek gekomen? Wat nog ontbrak was een handreiking voor het ontwerp: hóe doen wij het. Voor de IJssel, maar ook voor de Waal en de Nederrijn/Lek zijn deze handreikingen inmiddels gereed. Een

Artikel - de redactie - 01/14/2010 - 13:01 - reacties 0