Trefwoorden: ruimtelijke kwaliteit

Toen ik zo links en rechts een oproep deed op zoek naar langdurig braakliggende terreinen in kernen, werd ik van verschillende kanten gewezen op de locatie van de Kleine Eusebius, aan de westrand van het centrum van Arnhem.

Column - Simon van den Bergh - 09/24/2012 - 10:47 - reacties 1

Eigenlijk was ik deze serie gestart omdat ik mij een slag in de rondte erger aan gebouwen en terreinen waar lange tijd niets mee gebeurt. Die er maar een beetje bijliggen, waardeloos te zijn. Zeker op markante locaties, waar de inrichting een groot verschil maakt. Tegelijkertijd oefenen zulke plaatsen een zekere aantrekkingskracht op me uit. Misschien is dat omdat de harde confrontatie tussen bebouwd en orde enerzijds en onbebouwd en chaos anderzijds allerlei vragen oproept.

Column - Simon van den Bergh - 08/30/2012 - 20:39 - reacties 0

Jaren heb ik in Wageningen gewoond en gewerkt. In de tijd dat ik aan de Oude Eekmolenweg woonde kwam ik vaak langs Kirpestein, een kleine, onafhankelijke stadsgaragist. Het bedrijf verdween en het gebouw stond een tijdje leeg.

Column - Simon van den Bergh - 08/23/2012 - 14:06 - reacties 5

In de afgelopen twee jaar is de verkenning Energielandschappen Overijssel (ELO) uitgevoerd. De aanleiding was het ontbreken van een visie op de toekomst van duurzame energie in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit in de provincie.

Nieuws - Harry Gerritsen - 06/21/2012 - 10:55 - reacties 0

Nieuwe publicatie KwaliteitZekert voor iedereen die zorgt voor ruimtelijke kwaliteit in Overijssel.  Landgoederen, natuurbeheer, erven, dorpsgezichten, erfgoed, rivierlandschappen, mobiliteit en infrastructuur, bedrijventerreinen, stationsomgevingen en energielandschappen: een reeks aan ruimtelijke opgaven kwam de afgelopen jaren in het AtelierOverijssel voorbij. Lees hier meer over het boek KwaliteitZekert.

Nieuws - Cora van Oorschot - 06/19/2012 - 12:20 - reacties 0

In het tijdschrift Het Waterschap van deze maand staat een artikel met de titel “Water moet niet sturen, maar leiden”. Dat artikel van Ad Moerman gaat over de worsteling om “water” als leidend of zelfs sturend thema in te brengen in gebiedsprocessen. Om dit te stimuleren is in 2010 de ad hoc Commissie Poelmann ingesteld en vanaf dat moment is het ‘common sense’ dat ‘water’ vanaf het begin meedenkt, praat en doet.

Artikel - Harry Gerritsen - 05/10/2012 - 16:05 - reacties 0

De website OOST heeft de begrippen ‘ruimtelijke kwaliteit’ en ‘cultuur’ als thema gekozen. Is ‘natuur’ als tegenhanger van ‘cultuur’ misschien ook niet een thema voor deze website? Heeft natuur automatisch ruimtelijke kwaliteit of is die kwaliteit per definitie het gevolg van cultuur? Overpeinzingen in het kader van de schoonheid van oostelijk Nederland.  

Column - Harry Gerritsen - 04/09/2012 - 16:47 - reacties 0

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel hebben deze week een besluit genomen over de ontwikkeling van luchthaven Twente. De aanbesteding kan volgens de gemeenteraad en Provinciale Staten in gang worden gezet.

Nieuws - Harry Gerritsen - 04/05/2012 - 11:33 - reacties 1

Er zijn 10 locaties genomineerd, waaronder de IJsselhallen in Zwolle en Stokhorst in Enschede. Op 10 mei wordt de uitslag bekend gemaakt bij De Slag om Nederland, het televisieprogramma dat Nederland weer terug wil geven aan de Nederlanders. Breng je stem uit!

Nieuws - Cora van Oorschot - 04/05/2012 - 11:32 - reacties 0

Schuren in Oost-Nederland, ze zijn er in allerlei vormen en maten. Soms draagt een schuur, hoe vervallen en verweerd ook, bij aan een visuele kwaliteit, maar soms ook aan een verrommeling van het landschap. Zo zijn er relatief kleine schuren en  talloze oude (fiets)schuren naast huizen die op de één of andere manier één geheel vormen met het huis en of de omgeving. Wat maakt het nou dat dit soort van schuren niet voor verrommeling zorgen, maar wel bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit? Is het de kleinschaligheid, het mos dat op de daken groeit of het hout dat verweerd is?! 

Column - Charlotte Kasbe... - 04/03/2012 - 20:49 - reacties 0