Trefwoorden: ruimtelijke kwaliteit

Vandaag is in Amsterdam het pleidooi Mooiwaarts gepresenteerd. Een oproep aan de regering om meer aandacht te geven aan de kwaliteit van de bebouwing en het landschap. Dit pleidooi voor een waardevolle leefomgeving is nu al ondertekend door bewonersgroepen, architecten, projectontwikkelaars, professoren en bestuurders van gemeenten en provincies.

Nieuws - Harry Gerritsen - 11/29/2012 - 10:45 - reacties 0

Het eerste deel van dit verhaal besloot ik met de opmerking “dat niet steeds direct duidelijk is waarom het ene gebouw wel en het ander niet is geselecteerd of genomineerd.”. Het is natuurlijk ook niet makkelijk, al die middelmatige gebouwen, die allemaal zo hun eigen aantrekkelijkheid en tekortkomingen hebben te vergelijken en

Artikel - Maarten de Vletter - 11/29/2012 - 09:36 - reacties 0

"Wonen met kwaliteit. Inspriratie en toewijding" is een prachtige publicatie van de provincie Gelderland. In het boek staat ruimtelijke kwaliteit bij wonen centraal. Door demografische ontwikkelingen verschuift het accent bij wonen naar kwalitatieve aspecten. In het voorwoord wordt gewezen op de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad en het creëren van de woonmilieus van morgen op de juiste locaties. Wonen wordt in dit boek in de breedte onderzocht.

Nieuws - de redactie - 11/26/2012 - 09:52 - reacties 0

De provincie Overijssel heeft de activiteiten die tezamen het Investeringsprogramma 'Stadsrandzones en groene omgeving met kwaliteit 2012-2015' vormen, ondergebracht in drie lijnen. Die drie lijnen zijn Toepassing in de praktijk (waaronder stadsranden en energielandschappen), Werkwijze als integrerend onderdeel van de ruimtelijke opgaven (waaronder het Kompas Ruimtelijke Kwaliteit) en Doorontwikkeling.

Nieuws - Harry Gerritsen - 11/22/2012 - 13:47 - reacties 0

In Nijmegen start binnenkort één van de grootste waterveiligheidsprojecten van Nederland. In het kader van het projecten Ruimte voor de Rivier én de Waalsprong wordt begonnen met de aanleg van een stadseiland. Het ontwerp voor dat eiland heeft in 2011 al de internationale Waterfront Center Award gewonnen.   

Nieuws - Harry Gerritsen - 11/16/2012 - 14:02 - reacties 6

Voor professionals in Overijssel die met ruimtelijke kwaliteit werken organiseert de provincie Overijssel een dag met excursies, een lunch en werksessies. In de afgelopen jaren is in Overijssel hard gewerkt aan de gezamenlijke ambitie om Overijssel met ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen. Diverse projecten van gemeenten, waterschappen en andere partners laten zien dat het werken aan ruimtelijke kwaliteit veel oplevert en lang niet altijd extra geld en tijd hoeven te kosten. De wereld om ons heen is volop in beweging en we hebben te maken met een krimpende markt.

Agenda-item - Marianne Lahr - 11/08/2012 - 09:29 - reacties 0

"Kwaliteit blijkt geen luxe". Die stelling doorspekt het Jaarverslag 2009 | 2010 | 2011 van het Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier, ook wel "Q-team" genoemd . En het luxe jaarverslag straalt dan ook kwaliteit uit. Zelden heb ik zo'n mooi jaarverslag gezien en ook integraal gelezen. Wat is de boodschap van het Kwaliteitsteam met dit jaarverslag over de voorgaande drie jaren?

Column - Harry Gerritsen - 11/07/2012 - 08:15 - reacties 0

We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door een terugtredende overheid. Met wisselend resultaat wordt er sinds enkele jaren vanuit Den Haag getracht om de hoeveelheid regels te beperken, waarbij een groot vertrouwen wordt uitgesproken in de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

Column - Geert Jan Jonkhout - 10/22/2012 - 09:47 - reacties 2

Waar Nederland al vier jaar zucht onder een instortende woningmarkt lieten de gevolgen van de crisis zich pas een paar jaar later in Veenendaal voelen. De gemeente heeft een relatief jonge bevolkingsopbouw en de vraag naar woningen bleef redelijk in stand. Maar nu heeft ook Veenendaal haar beleid moeten bijstellen. De plannen voor transformatie van het Stationskwartier, waar o.a. 500 woningen waren gepland zijn gedeeltelijk van de baan.

Artikel - Sonja Scholten - 09/28/2012 - 14:00 - reacties 3

De kwaliteit van ruimtelijke ontwerpen dreigt naar het tweede plan te verschuiven; de bouw en planontwikkeling stagneren. Op allerlei manieren worden uitwegen gezocht en lichtpuntjes gevonden. Nieuwe planvorming reageert op aanwezige kwaliteiten, betrekt belanghebbenden en organiseert ruimte in de tijd. Het Oversticht en het Architectuurdebat presenteren op donderdagmiddag 27 september enkele inspirerende voorbeelden. Ook vindt er een debat plaats over de betekenis van ontwerpen en ontwerpers bij de ontwikkeling van nieuwe plannen na het tijdperk van 'hit and run'.

Agenda-item - Marianne Lahr - 09/25/2012 - 14:02 - reacties 0