Trefwoorden: natuur

Binnen het programma van 'Ruimte voor de Rivier' vallen projecten als Veessen -Wapenveld, Veur-Lent, Munnikenland en de Stadsblokken Meinerswijk. Deze projecten moeten vóór 2015 uitgevoerd zijn. Een kader om de Ruimtelijke Kwaliteit van deze projecten te wegen was er al: zijn de maatregelen uit het project goed? Is het project op de goede plek gekomen? Wat nog ontbrak was een handreiking voor het ontwerp: hóe doen wij het. Voor de IJssel, maar ook voor de Waal en de Nederrijn/Lek zijn deze handreikingen inmiddels gereed. Een

Artikel - de redactie - 01/14/2010 - 13:01 - reacties 0

De Blauwe Kamer is een fraai natuurgebied van 112 ha. op de grens van Utrecht en Gelderland, aan de voet van de Grebbeberg. Het gebied was aanvankelijk een ‘gewone’ uiterwaard, door het afgraven van de zomerdijk in 1992 wordt het gebied nu regelmatig overstroomd, waardoor de dynamiek van flora en fauna sterk is toegenomen. Zo is het een leefgebied geworden voor veel vogelsoorten (o.a. ijsvogel en visarend), en groeien er ooibossen.

Voorbeeld - de redactie - 09/28/2009 - 08:36 - reacties 0

De Plankenwambuisweg ligt op de overgang van het bos met een grootschalig open heidegebied. De weg stijgt, op het hoogste punt ligt dit uitzichtspunt, dat vanuit het bos juist in de openheid uitsteekt. De fraaie en ‘kunstmatige’ vormgeving contrasteert fraai met de natuurlijke omgeving. Vanaf het platform is een ver uitzicht mogelijk, een bord verwijst naar herkenningspunten in de omgeving.  Vaak zijn de wilde paarden te zien die groepsgewijs over de hei draven.

Voorbeeld - de redactie - 04/08/2009 - 09:14 - reacties 0

Vanaf de jaren ’90 werden de overblijfselen van het fort Maasdriel deels hersteld om zo de militaire functie en dus de cultuurhistorische waarde weer herkenbaar te maken. Daarbij is echter ook de spontane natuurontwikkeling gedeeltelijk in stand gehouden. Het fort illustreert bouwmeesterschap in de breedste zin van het woord: er is tegelijkertijd gebouwd aan natuur, landschap, recreatie en het herstel van cultuurhistorische waarden, uiteindelijk een mooie plek voor de mens om ontspannen te vertoeven.

Voorbeeld - de redactie - 04/03/2009 - 10:47 - reacties 0

Hutten bouwen, kikkervisjes vangen of een fikkie stoken. Herkenbare dingen uit uw kindertijd? Waarschijnlijk wel. Veel kinderen van nu bouwen dergelijke herinneringen aan de natuur niet meer op, simpelweg omdat ze er niet meer komen. Gevolg: minder respect en waardering voor het landschap. Het project Cool Nature daagt kinderen uit de natuur weer te ontdekken.

Artikel - de redactie - 02/16/2009 - 14:10 - reacties 0