Trefwoorden: landschap

Het nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst is een brutaal gebouw: een stralend wit kasteel bovenop een oude enk in een schitterend landschap waar de jonge plattelandsgemeente - terecht - zo trots op is. De locatie keuze was min of meer een toevalligheid: er kwam een stuk grond beschikbaar dat langs de doorgaande weg lag. Met de ontsluiting zou het dus wel goed komen. Er moest snel gehandeld worden: de grond werd aangekocht voordat de prijs omhoog zou schieten. 

Artikel - de redactie - 05/16/2010 - 15:50 - reacties 0

Nieuwkomers in het landschap - Het zijn er nog niet veel, maar de nieuwe landgoederen die de afgelopen jaren zijn gesticht in het landelijk gebied ontgroeien langzaam het pioniersstadium. Drie onderzoekers keken naar de architectuur en de ruimtelijke kwaliteit van de landgoederen. Mark Hendriks bezocht met twee van hen een aantal initiatieven. ‘Het is hier zo veel mooier dan vroeger.’

Artikel - de redactie - 05/05/2010 - 13:52 - reacties 0

In opdracht van de gemeente Bronckhorst, een kleine gemeente bij Hengelo, ontwierp atelier PRO architecten een nieuw gemeentehuis. Inspiratie voor het concept haalde ze uit het omringende Gelderse landschap. Het licht glooiende landschap rond Bronckhorst wordt vooral gekenmerkt door bomen- en struikencoulissen, enken en brinken. Geprobeerd is om deze kenmerken in de opzet van het gebouw terug te laten komen.   Zicht op landschap

Voorbeeld - de redactie - 03/05/2010 - 15:48 - reacties 0

Het buitengebied is in beweging. Veel agrariërs stoppen met hun bedrijf en de gebouwen krijgen een andere functie. Een kleine groep agrariërs gaat door, specialiseert zich en zet op grotere schaal hun bedrijf voort. Door deze schaalvergroting ontstaan op een beperkt aantal boerenerven steeds hogere concentraties van al maar grotere gebouwen. Behalve de omvang van het bouwperceel is ook de invulling daarvan zeer bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit.

Artikel - de redactie - 03/02/2010 - 11:17 - reacties 0

Voorbeeld - de redactie - 02/25/2010 - 12:26 - reacties 0

Binnen het programma van 'Ruimte voor de Rivier' vallen projecten als Veessen -Wapenveld, Veur-Lent, Munnikenland en de Stadsblokken Meinerswijk. Deze projecten moeten vóór 2015 uitgevoerd zijn. Een kader om de Ruimtelijke Kwaliteit van deze projecten te wegen was er al: zijn de maatregelen uit het project goed? Is het project op de goede plek gekomen? Wat nog ontbrak was een handreiking voor het ontwerp: hóe doen wij het. Voor de IJssel, maar ook voor de Waal en de Nederrijn/Lek zijn deze handreikingen inmiddels gereed. Een

Artikel - de redactie - 01/14/2010 - 13:01 - reacties 0

‘Kernkwaliteit’ is het sleutelbegrip in het beleid voor de Nationale Landschappen. Het is de bedoeling dat in deze landschappen nauwkeurig omschreven kwaliteiten beschermd en ontwikkeld worden. Maar wat zijn die kwaliteiten, hoe zien ze er uit en wat wordt gedaan om ze te behouden? Elke maand bezoekt Gelders Bouwmeesterschap een van de vijf Nationale Landschappen van Gelderland: Winterswijk, Graafschap, Veluwe, Gelderse Poort en Rivierengebied. Dit keer de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Veluwe. Mark Hendriks

Artikel - de redactie - 01/06/2010 - 10:58 - reacties 0

Deze website bestaat uit een broncode, computertaal. Voor de meesten van ons een onbegrijpelijke wirwar van tekens, letters en cijfers. Gelukkig hebben wij een webbrowser op onze computer, die dat keurig en vlot voor ons vertaalt in beelden en teksten, in dit geval over ruimtelijke kwaliteit in Gelderland. Feitelijk zie je een behapbare ‘projectie’ van die broncode. De broncode zelf is opgeslagen op een server. Waar dat is, weten we meestal niet.

Artikel - de redactie - 11/12/2009 - 13:41 - reacties 0

Ver van Gelderland, maar daardoor niet minder inspirerend, liggen aan de Catalaanse kust onder de rook van vliegveld El Prat de ruïnes van twee negentiende-eeuwse gebouwen, die ooit dienst deden als militaire complexen. Na vertrek van de carrabines kregen de gebouwen niet een commerciele herbestemming, maar werden ze door architectenbureau B01 verstild in hun ruïnevorm. Het levert een sublieme landschapservaring op. Dit project biedt een verrassend alternatief voor de dominante benadering van cultureel erfgoed.

Voorbeeld - Anoniem - 08/06/2009 - 10:50 - reacties 2