Trefwoorden: gebiedsontwikkeling

Op donderdag 22 maart is de winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit bekend gemaakt. Een vakjury koos deze uit tien genomineerde projecten.

Nieuws - Harry Gerritsen - 04/02/2012 - 12:17 - reacties 0

2006 - Doetinchem heeft grote ambities aan de noordrand van de binnenstad. Waar eerst een remise was voor de bussen van de Geldersche Tram Wegen zal een stedelijke woonwijk verrijzen met stadswoningen waar ook gewerkt kan worden, dure en goedkopere appartementen, sociale woningen én een nieuwe schouwburg. Dat alles bovenop de ‘mooiste parkeergarage van Nederland’. De nieuwe stadsbuurt moet de verbinding leggen tussen het hart van de stad, ‘het ei’, en de Kruisbergse bossen op loopafstand in het noorden.

Artikel - Mascha van Damme - 11/11/2011 - 10:24 - reacties 1

Voor het typisch Nederlandse rivierdijklandschap van de Huissensche Waarden liggen de plannen klaar voor klei- en zandwinning in combinatie met onder andere rivierverruiming en natuurontwikkeling. Zo levert het plan een bijdrage aan de ecologische hoofdstructuur in de uiterwaarden, groenconcept 'Gelderse Poort' en Ruimte voor de Rivier (Nederrijn).

Voorbeeld - de redactie - 03/08/2011 - 19:26 - reacties 0

De winning van zand, grind en klei is een belangrijke motor geworden voor verbetering van de leefomgeving. Ontgronding combineren met andere functies zoals natuur, wonen of waterveiligheid (Ruimte voor de Rivier) zorgt voor maatschappelijke meerwaarde én ruimtelijke kwaliteit. Om te sturen op kwaliteit, werkt de provincie Gelderland sinds vier jaar met een provinciaal kwaliteitsteam ontgrondingen. Met succes: door een vroegtijdige dialoog ontstaan de kwaliteiten aan de gesprekstafel. Veranderde rol overheden

Artikel - de redactie - 03/08/2011 - 19:03 - reacties 0

Breekt een periode van ruimtelijke armoede aan?  In de reële economie lijkt de ergste crisis achter de rug; bedrijven publiceren weer goede kwartaalcijfers en de aandelenkoersen stijgen als voorbode van een periode van economische groei. Op het gebied van de leefomgeving is de crisis echter nog lang niet voorbij.  

Artikel - de redactie - 02/23/2011 - 16:57 - reacties 0