Trefwoorden: gebiedsontwikkeling

"Wonen met kwaliteit. Inspriratie en toewijding" is een prachtige publicatie van de provincie Gelderland. In het boek staat ruimtelijke kwaliteit bij wonen centraal. Door demografische ontwikkelingen verschuift het accent bij wonen naar kwalitatieve aspecten. In het voorwoord wordt gewezen op de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad en het creëren van de woonmilieus van morgen op de juiste locaties. Wonen wordt in dit boek in de breedte onderzocht.

Nieuws - de redactie - 11/26/2012 - 09:52 - reacties 0

Waterschappen zijn op zoek naar synergie in de ruimtelijke ordening. Zij zitten steeds vaker in een vroegtijdig stadium met gemeenten en provincies aan tafel om de door hen te behartigen belangen te laten meespelen in ruimtelijke planprocessen. In het tijdschrift het Waterschap van deze maand staat het artikel “Ruimtelijke ordening gebaat bij synergie”. In dat artikel worden een aantal voorbeelden belicht waaruit blijkt dat de gekozen aanpak meerwaarde biedt.

Nieuws - de redactie - 11/16/2012 - 14:04 - reacties 0

Duizenden kerken komen de komende decennia vrij in Nederland, waarvan honderden in het oostelijk landsdeel. Dat leidt soms tot heftige emoties, stond onlangs weer in Trouw.  Die emoties maken met de vastgoedcrisis en de betrokkenheid van meerdere overheden het herbestem- men van kerken een complex proces. Draagvlak is van belang om te slagen.

Artikel - Simon Trommel - 11/02/2012 - 14:25 - reacties 0

Op 25 oktober jl. werd het hoogste punt van de nieuwe Stadsbrug Nijmegen “De Oversteek” bereikt. De nieuwe verbinding, die een verbeterde bereikbaarheid van Nijmegen mogelijk moet maken, begint duidelijke contouren te krijgen. Is met het bereiken van het hoogste punt ook het hoogtepunt van deze operatie een feit, of moet het mooiste nog komen?

Artikel - Harry Gerritsen - 10/30/2012 - 11:29 - reacties 0

Op donderdag 25 oktober 2012 organiseerde de provincie Gelderland het Gelderland Wooncongres ‘Impuls voor de Woningmarkt’. Bij dit congres stonden nieuwe initiatieven voor de woningmarkt centraal. Deze bijeenkomst was helemaal volgetekend door een overgrote belangstelling. Een bijzonder aspect bij deze bijeenkomst is dat de inhoudelijke opbrengsten zullen worden meegenomen in de

Artikel - Harry Gerritsen - 10/25/2012 - 21:14 - reacties 0

Ook gemeenten in de regio Oost hebben aanzienlijk moeten afboeken op de waarde van hun grond. Dit is in overeenstemming met de landelijke trend. Het programma Nieuwsuur liet eerder deze week zien welke gemeenten in welke mate hun verlies op grond hebben moeten nemen. Gemeenten incasseren deze verliezen vroeger of later omdat ze anders op hun begroting geen goedkeurende accountantsverklaring krijgen.

Artikel - Luuk Oost - 10/19/2012 - 18:34 - reacties 5

Op een studiebijeenkomst van de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening (GSRO) schetste projectleider André Putker van de gemeente Doesburg de duidelijke en strakke kaders van zijn opdracht. Doesburg had behoefte aan circa 200 woningen, maar die moesten vooral snel worden gebouwd én betaalbaar zijn. Het resultaat is inmiddels zichtbaar.

Artikel - Harry Gerritsen - 10/12/2012 - 11:45 - reacties 3

De vraagstukken in het ruimtelijke domein stapelen zich in hoog tempo op: teruglopende winstprognoses bij (woningbouw)ontwikkeling, grote renteverliezen op bouwgrond, ingrijpende demografische ontwikkelingen, grootschalige bezuinigingen et cetera. Tegelijkertijd blijven de ambities en uitdagingen bestaan en wordt er van de gemeente steeds vaker een regisserende rol verwacht. Het aantal partijen betrokken bij gebiedsontwikkeling neemt toe, terwijl de potentiële winstmarge voor betrokken partijen afneemt. Een andere aanpak is noodzaak(!).

Artikel - Andries Nap - 09/07/2012 - 19:44 - reacties 2

De Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening (GSRO) heeft op uitnodiging van Woningcorporatie Vivare een bezoek gebracht aan het project “Tussen de lanen” in Doorwerth (gemeente Renkum).

Artikel - Harry Gerritsen - 06/07/2012 - 08:11 - reacties 0

De Arnhemse gemeenteraad is akkoord gegaan met het ‘reddingsplan’ van B&W om de Schuytgraaf zelf te ontwikkelen. Ook in dit geval is er sprake dat ‘afscheid’ wordt genomen van de ontwikkelende partijen (Stork en AM).

Artikel - Harry Gerritsen - 04/17/2012 - 09:37 - reacties 6