Trefwoorden: cultuurhistorie

Ontdek de rijke historie van het waterschaperfgoed van Waterschap Rijn en IJssel. In het gebied van Waterschap Rijn en IJssel bevinden zich veel cultuurhistorische objecten die een relatie hebben met water. Sommige van deze objecten, zoals gemalen, stuwen en sluizen, hebben een relatie met de waterschapstaak. Lees verder

Nieuws - Cora van Oorschot - 05/22/2012 - 08:12 - reacties 0

De Nederlandse resten van de grens van het Romeinse rijk worden bij het Werelderfgoedcomité van UNESCO voorgedragen. ‘Het zou prachtig zijn als ook het Nederlandse deel van de Romeinse grens dezelfde status zou krijgen als de Chinese Muur en de Taj Mahal. Het merk UNESCO geeft internationale erkenning’, zegt Annemieke Traag. Zij is als gedeputeerde bij de provincie Gelderland verantwoordelijk voor onder meer de cultuurhistorie.

Nieuws - Cora van Oorschot - 05/21/2012 - 15:56 - reacties 0

Op maandag 2 april is de herinrichting van de Zuiderzeestraatweg van start gegaan en daarbij zijn 180 jaar oude klinkers blootgelegd. Lees verder in de Harderwijker Courant / Weekkrant.  

Nieuws - Cora van Oorschot - 05/11/2012 - 14:22 - reacties 0

Onlangs heb ik me samen met een groot aantal leden van de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ontwikkeling (GSRO) verdiept in het Programma Stad Groenlo 2012-2027. Groenlo viert in dat laatste jaar dat ze 750 jaar stadsrechten hebben. De gemeente Oost-Gelre wil in de periode tot 2027 nog veel bereiken voor het vestingstadje.

Column - Harry Gerritsen - 05/03/2012 - 10:12 - reacties 0

Op 13 april is door de gedeputeerde Jan Jacob van Dijk in Zutphen het startsein gegeven voor ‘Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland’. Dit project is tot stand gekomen door de vier Regionale Bureaus voor Toerisme in Gelderland en Gelders Erfgoed. ‘Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland’ gebruikt onder andere mobiel internet om toeristen en inwoners in contact te brengen met cultuurhistorie.

Nieuws - Cora van Oorschot - 04/17/2012 - 14:39 - reacties 0

Op donderdag 22 maart is de winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit bekend gemaakt. Een vakjury koos deze uit tien genomineerde projecten.

Nieuws - Harry Gerritsen - 04/02/2012 - 12:17 - reacties 0

De gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie organiseert i.s.m. Architectuurcentrum Twente op donderdag 12 april, 19.30 uur, een debat over cultuurhistorisch waardevolle gebieden in de bebouwde kom van Enschede, Boekelo, Glanerbrug, Lonneker en Usselo. In Enschede zijn zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten aangewezen maar geen waardevolle gebieden, bijvoorbeeld als beschermd stads– en dorpsgezicht. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid om grotere gebieden te beschermen tegen aantasting van de karakteristieke waarden.

Agenda-item - Marianne Lahr - 03/29/2012 - 13:20 - reacties 0

Sietske Heddema is geboren in Zwolle en heeft haar opleiding gevolgd aan de TU in Delft. Zij heeft destijds bewust gekozen voor een architectuuropleiding met sterke affiniteit voor de grote stedenbouwkundige schaal. Deze opleiding was destijds sterk op het ontwerpen gericht. Haar eerste werkkring had ze bij het bureau Kuiper Compagnons, waar ze aan het bekende plan Kattenbroek voor Amersfoort mocht ontwerpen in het team van Ashok Bhalotra.  

Artikel - de redactie - 11/12/2010 - 17:24 - reacties 0

Als één van de eerste gemeenten in Nederland zet Arnhem de stap richting de Ruimtelijke Ordening door een Cultuurhistorische Hoofdstructuur te ontwikkelen. Arnhem is rijk aan cultuurhistorie, maar wat is daarvan nu echt van belang op het niveau van de stad? Het sleutelwoord is focus. Focus aanbrengen in die schat aan waardevolle elementen uit het cultuurhistorische erfgoed.

Artikel - de redactie - 05/24/2010 - 15:23 - reacties 0

Het buitengebied is in beweging. Veel agrariërs stoppen met hun bedrijf en de gebouwen krijgen een andere functie. Een kleine groep agrariërs gaat door, specialiseert zich en zet op grotere schaal hun bedrijf voort. Door deze schaalvergroting ontstaan op een beperkt aantal boerenerven steeds hogere concentraties van al maar grotere gebouwen. Behalve de omvang van het bouwperceel is ook de invulling daarvan zeer bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit.

Artikel - de redactie - 03/02/2010 - 11:17 - reacties 0