Trefwoorden: cultuurhistorie

Stichting IJsselhoeven stimuleert het behoud van hoeven en erven die gelegen zijn in het landschap rond de IJssel. Daarmee wil de stichting niet alleen boerderijen en erven behouden voor de toekomst; het gaat ook om cultuurhistorie en agrarisch erfgoed, en de verhalen en gebruiken in het gebied. De boerderijen maken ook deel uit van de ontwikkeling van een gebied, wellicht vroeger meer dan nu. Daarom wordt ook aandacht besteed aan gebiedsontwikkeling. Ook spelen deze hoeven een rol in de geschiedenis van de streek.

Agenda-item - Marianne Lahr - 09/25/2012 - 09:11 - reacties 0

Nederland telt meer dan 400 rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten. De status is een landelijke erkenning van de cultuurhistorische waarde van een gebied. Doel van de bescherming is om de ontwikkeling van een gebied samen te laten gaan met het behoud van het karakter. De gemeente werkt dit verder uit in een beschermend bestemmingsplan.

Nieuws - Maricke Hiddink - 09/10/2012 - 12:45 - reacties 0

Op zaterdag 8 september (en op zaterdag 20 oktober) geeft directeur-rentmeester van Landgoed Vilsteren Hugo Vernhout een lezing en een excursie die in het teken staan van het Jaar van de Historische Buitenplaats. De lezing en excursie geven antwoord op vragen als: Wat hoort er allemaal bij de Buitenplaats? Hoe is deze totstandgekomen? Wat is de verhouding met de rest van Landgoed Vilsteren? Hoe worden buitenplaats en landgoed nu beheerd? Op landgoederen en buitenplaatsen komen allerlei zaken samen.

Agenda-item - Marianne Lahr - 09/05/2012 - 10:09 - reacties 0

Het Gelders Genootschap organiseert een excursie over de herstructurering van wederopbouwwijken. Doel is om meer inzicht te krijgen in de herstructureringsopgave van dit type wijken, de manier waarop cultuurhistorie daarbij een rol kan spelen en het belang van bewonersparticipatie. Een tweetal wijken wordt bezocht waar herstructurering op verschillende manieren wordt aangepakt. Doelgroepen voor de excursie zijn gemeenten, corporaties en wijkverenigingen.

Agenda-item - Marianne Lahr - 09/04/2012 - 12:38 - reacties 0

Bij de term Jugendstil zullen velen in eerste instantie denken aan steden als München, Weimar, Darmstadt en Wenen, en bij Art-Nouveau aan elegante hotels en woonhuizen in Brussel en Parijs… Voor prachtige voorbeelden van Jugendstil-architectuur hoeven we echter niet per se op reis naar het buitenland.

Column - Tamara van Lint - 08/15/2012 - 10:00 - reacties 1

In het kader van het drie maanden durende erfgoedfestival Gelegerd in Gelderland wordt op 5 juli in het Grenslandmuseum te Dinxperlo de expositie De laatste dagen van maart 1945 geopend. In het oudste pand van Dinxperlo van omstreeks 1787, gelegen aan het Marktplein, is het Grenslandmuseum gevestigd, waar het wonen en werken in de grenstreek belicht wordt. De dorpen Dinxperlo (op Nederlands grondgebied) en Suderwick (op Duits grondgebied) vormen een aaneengesloten bebouwing, waar de grens dwars doorheen loopt.

Agenda-item - Marianne Lahr - 07/05/2012 - 07:26 - reacties 0

Op 15 juni 2012 organiseerden het Gelders Erfgoed, het Gelders Archief, het Gelders Genootschap, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Kunst en Cultuur Gelderland en de Gelderland Bibliotheek de jaarlijkse Gelderse Erfgoeddag.

Artikel - Werner Weijkamp - 07/03/2012 - 14:30 - reacties 0

Op zondag 17 juni vond de presentatie van het boek “Fort Pannerden” plaats in het gelijknamige fort. Burgemeester Harry de Vries van Lingewaard, en tevens voorzitter van de Stichting Fort Pannerden, ontving het eerste exemplaar van het boek uit handen van Pierre Cuypers, voorzitter van het Streekmuseum Lingewaard.

Artikel - Harry Gerritsen - 06/17/2012 - 11:30 - reacties 0

In het Jaar van de historische buitenplaats is onlangs het boek Jonker in de 19e eeuw. George van Heeckeren van Wassenaar, de kleine heer van Twickel verschenen, van auteur Christine Sinninghe Damsté. Aan dit thema is ook een kleine expositie met foto's, spelletjes en lesmateriaal gewijd, te bezichtigen in de Oranjerie van Landgoed Twickel. De Stichting Twickel beoogt het landgoed als cultuurmonument en natuurreservaat - vrijwel alle typisch Twentse landschappen zijn vertegenwoordigd - in stand te houden.

Agenda-item - Marianne Lahr - 06/08/2012 - 12:56 - reacties 0

De gebieden Hoog Soeren en Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn, zijn op 6 juni door de staatssecretaris van OCW en de minister van I&M aangewezen als beschermd gezicht. De aanwijzingen zorgen ervoor dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de historische en stedenbouwkundige karakteristieken van de gebieden behouden blijven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanwijzingen.

Nieuws - Cora van Oorschot - 06/07/2012 - 12:55 - reacties 0