Trefwoorden: buitengebied

Een dialoog tussen provincie en gemeenten over windturbines - De klimaat- en energiecrisis is nog niet opgelost. We zullen daar nog veel voor moeten doen. Windturbines zijn één van de middelen om te voldoen aan de vraag naar duurzame energie. Op dit moment zijn vier windparken operationeel in Gelderland. Daarnaast zijn er in vele andere gemeenten projecten gestart. Op rijksniveau wordt de windenergiedoelstelling voor Nederland verhoogd. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk gevolgen voor de Gelderse doelstellingen.

Artikel - de redactie - 06/17/2010 - 16:18 - reacties 0

Het nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst is een brutaal gebouw: een stralend wit kasteel bovenop een oude enk in een schitterend landschap waar de jonge plattelandsgemeente - terecht - zo trots op is. De locatie keuze was min of meer een toevalligheid: er kwam een stuk grond beschikbaar dat langs de doorgaande weg lag. Met de ontsluiting zou het dus wel goed komen. Er moest snel gehandeld worden: de grond werd aangekocht voordat de prijs omhoog zou schieten. 

Artikel - de redactie - 05/16/2010 - 15:50 - reacties 0

Nieuwkomers in het landschap - Het zijn er nog niet veel, maar de nieuwe landgoederen die de afgelopen jaren zijn gesticht in het landelijk gebied ontgroeien langzaam het pioniersstadium. Drie onderzoekers keken naar de architectuur en de ruimtelijke kwaliteit van de landgoederen. Mark Hendriks bezocht met twee van hen een aantal initiatieven. ‘Het is hier zo veel mooier dan vroeger.’

Artikel - de redactie - 05/05/2010 - 13:52 - reacties 0

‘Kernkwaliteit’ is het sleutelbegrip in het beleid voor de Nationale Landschappen. Het is de bedoeling dat in deze landschappen nauwkeurig omschreven kwaliteiten beschermd en ontwikkeld worden. Maar wat zijn die kwaliteiten, hoe zien ze er uit en wat wordt gedaan om ze te behouden? Elke maand bezoekt Gelders Bouwmeesterschap een van de vijf Nationale Landschappen van Gelderland: Winterswijk, Graafschap, Veluwe, Gelderse Poort en Rivierengebied. Dit keer de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Graafschap.  

Artikel - de redactie - 04/22/2010 - 13:35 - reacties 0

Voor stad en land wordt vaak gescheiden ruimtelijk beleid ontwikkeld. Beide kennen eigen beleidsnota’s, specialisten en instituten, en zelfs eigen ministeries (VROM en LNV). We doen vaak net of stad en land twee gescheiden werelden zijn, terwijl ze eigenlijk steeds meer bij elkaar horen. Dit is een gevolg van diverse sociaal maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals de toenemende mobiliteit, verschuivingen in de landbouw, veranderende woonwensen, de groeiende recreatiebehoefte, maar ook de steeds groter waarde die wordt gehecht aan de eigen streek.

Artikel - de redactie - 03/09/2010 - 10:08 - reacties 0

Het buitengebied is in beweging. Veel agrariërs stoppen met hun bedrijf en de gebouwen krijgen een andere functie. Een kleine groep agrariërs gaat door, specialiseert zich en zet op grotere schaal hun bedrijf voort. Door deze schaalvergroting ontstaan op een beperkt aantal boerenerven steeds hogere concentraties van al maar grotere gebouwen. Behalve de omvang van het bouwperceel is ook de invulling daarvan zeer bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit.

Artikel - de redactie - 03/02/2010 - 11:17 - reacties 0

Het prachtige natuurgebied De Millingerwaard maakt deel uit van de Gelderse Poort (zie artikel Spel van rivier en wal in Gelderse Poort op deze website ). Het gebied ligt voorbij Nijmegen tegen de Duitse grens, in een meander aan de zuidkant van de Waal bij de dorpen Millingen a/d Rijn en Kekerdom. Het is de eerste uiterwaard na het splitsingspunt Pannerdensche Kop. Daar verdeelt het water van de Boven-Rijn zich over de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Voorbeeld - de redactie - 02/22/2010 - 15:53 - reacties 1

‘Kernkwaliteit’ is het sleutelbegrip in het beleid voor de Nationale Landschappen. Het is de bedoeling dat in deze landschappen nauwkeurig omschreven kwaliteiten beschermd en ontwikkeld worden. Maar wat zijn die kwaliteiten, hoe zien ze er uit en wat wordt gedaan om ze te behouden? Elke maand bezoekt Gelders Bouwmeesterschap een van de vijf Nationale Landschappen van Gelderland: Winterswijk, Graafschap, Veluwe, Gelderse Poort en Rivierengebied. Dit keer de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Gelderse Poort. Mark Hendriks

Artikel - de redactie - 02/15/2010 - 09:34 - reacties 0

Binnen het programma van 'Ruimte voor de Rivier' vallen projecten als Veessen -Wapenveld, Veur-Lent, Munnikenland en de Stadsblokken Meinerswijk. Deze projecten moeten vóór 2015 uitgevoerd zijn. Een kader om de Ruimtelijke Kwaliteit van deze projecten te wegen was er al: zijn de maatregelen uit het project goed? Is het project op de goede plek gekomen? Wat nog ontbrak was een handreiking voor het ontwerp: hóe doen wij het. Voor de IJssel, maar ook voor de Waal en de Nederrijn/Lek zijn deze handreikingen inmiddels gereed. Een

Artikel - de redactie - 01/14/2010 - 13:01 - reacties 0

Waar blijven de architecten Terwijl de meeste mensen zich druk maken over de invulling van vrijkomende agrarische erven is de agrarische sector zich geruisloos aan het moderniseren. Terwijl de media-aandacht uitgaat naar varkensflats en dierenleed worden nieuwe stalconcepten bedacht en komen nieuwe bouwvormen op de markt.  

Artikel - de redactie - 07/23/2009 - 08:13 - reacties 0