Trefwoorden: buitengebied

Schuren in Oost-Nederland, ze zijn er in allerlei vormen en maten. Soms draagt een schuur, hoe vervallen en verweerd ook, bij aan een visuele kwaliteit, maar soms ook aan een verrommeling van het landschap. Zo zijn er relatief kleine schuren en  talloze oude (fiets)schuren naast huizen die op de één of andere manier één geheel vormen met het huis en of de omgeving. Wat maakt het nou dat dit soort van schuren niet voor verrommeling zorgen, maar wel bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit? Is het de kleinschaligheid, het mos dat op de daken groeit of het hout dat verweerd is?! 

Column - Charlotte Kasbe... - 04/03/2012 - 20:49 - reacties 0

De voor de regio kenmerkende hallenboerderij van de familie Mast in Laag Keppel is aangepast aan moderne comforteisen. Aan de tuinzijde is een contrastrijke, lichtgrijze aanbouw geplaatst met een zinken dak.

Voorbeeld - Mascha van Damme - 07/14/2011 - 09:43 - reacties 0

In Harreveld is een bijzonder project gerealiseerd. De laatste uitbreiding van het dorp is niet ‘een straatje erbij’ en ook geen verzameling villa’s op vrije kavels. Hier zijn aan de rand van het dorp boerenerven gerealiseerd: verschiilende woningtypen staan informeel gegroepeerd bij elkaar in het weiland. Elke woning is anders, maar toch horen ze bij elkaar.  

Artikel - de redactie - 06/10/2011 - 12:25 - reacties 0

‘Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen’ is het motto waarmee de inmiddels vijfenzeventigjarige rijksdienst Nederland tegemoet treedt. Sinds kort is de Dienst Landelijk Gebied (DLG) vertegenwoordigd in de redactie van de website Gelders Bouwmeesterschap. Bij wijze van introductie gaat deze eerste bijdrage in op het werk van de DLG.

Artikel - de redactie - 03/18/2011 - 13:47 - reacties 0

Op deze website zijn de afgelopen tijd een aantal artikelen geplaatst over ‘nieuwe landgoederen’, waaruit blijkt dat er veel wordt nagedacht over de kwaliteit van deze nieuwe initiatieven. Mensen vragen zich af waar de ruimtelijke kwaliteit nu in zit, en hoe je die kunt toevoegen / waarborgen. Op initiatief van de provincie Gelderland is een publicatie verschenen waarin de kwaliteit van nieuwe landgoederen wordt onderzocht.

Artikel - de redactie - 09/15/2010 - 22:12 - reacties 0

Voorbeeld - de redactie - 09/07/2010 - 09:02 - reacties 0

In het algemeen heerst er in Nederland flink wat koudwatervrees voor windmolens. Marc Nolden maakt zich in zijn column van 1 juli jl. op deze site terecht zorgen over het ontbreken van een duidelijke visie achter de bouw van windmolens in het Gelderse landschap. De aanwakkerende aandacht voor windmolens is goed, maar eenzijdig. Ze gaat voorbij aan alle andere vormen van duurzame energie. Alternatieven zijn er genoeg.

Artikel - de redactie - 07/29/2010 - 11:08 - reacties 0

Nieuwe landgoederen en het begrip ruimtelijke kwaliteit zijn op het eerste gezicht zeer nauw met elkaar verbonden. Toch ga ik de stelling aan dat met het aanleggen van nieuwe landgoederen de ruimtelijke kwaliteit van Gelderland weinig vooruit gaat. De moeizame praktijk laat zien dat de doelen van dit beleid niet gehaald worden en dat het platteland, waar de nieuwe landgoederen doorgaans ontwikkeld worden, om heel andere ingrepen vraagt om haar kwaliteiten te versterken.   Michaël Meijer

Artikel - de redactie - 07/23/2010 - 07:31 - reacties 0

Tijdens het debat 'Nieuwe Landgoederen' op kasteel Groeneveld in april 2010 laat een gemêleerd gezelschap vanuit verschillende achtergronden zijn licht schijnen op het fenomeen nieuwe landgoederen. Het publiek bestaat uit kasteelheren en –dames, onderzoekers, ambtenaren van provincies en gemeenten, ondernemers, (landschaps)architecten, rentmeesters en adviseurs. De gesprekken gaan over de weerbarstige praktijk van het opstarten van een nieuw landgoed, over rode en groene functies, onderzoeksprojecten en natuurontwikkeling.

Artikel - de redactie - 07/15/2010 - 11:42 - reacties 0

Landhuis - villa (2007)   Het landhuis staat op een ruim perceel in natuurgebied ‘Varsen’, onderdeel van de noordelijke uiterwaarden van de Overijsselse Vecht onder Ommen.

Voorbeeld - Mascha van Damme - 06/29/2010 - 09:22 - reacties 0