Trefwoorden: architectonische kwaliteit

Voorbeeld - de redactie - 09/07/2010 - 08:31 - reacties 0

Landhuis - villa (2007)   Het landhuis staat op een ruim perceel in natuurgebied ‘Varsen’, onderdeel van de noordelijke uiterwaarden van de Overijsselse Vecht onder Ommen.

Voorbeeld - Mascha van Damme - 06/29/2010 - 09:22 - reacties 0

Het nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst is een brutaal gebouw: een stralend wit kasteel bovenop een oude enk in een schitterend landschap waar de jonge plattelandsgemeente - terecht - zo trots op is. De locatie keuze was min of meer een toevalligheid: er kwam een stuk grond beschikbaar dat langs de doorgaande weg lag. Met de ontsluiting zou het dus wel goed komen. Er moest snel gehandeld worden: de grond werd aangekocht voordat de prijs omhoog zou schieten. 

Artikel - de redactie - 05/16/2010 - 15:50 - reacties 0

Nieuwkomers in het landschap - Het zijn er nog niet veel, maar de nieuwe landgoederen die de afgelopen jaren zijn gesticht in het landelijk gebied ontgroeien langzaam het pioniersstadium. Drie onderzoekers keken naar de architectuur en de ruimtelijke kwaliteit van de landgoederen. Mark Hendriks bezocht met twee van hen een aantal initiatieven. ‘Het is hier zo veel mooier dan vroeger.’

Artikel - de redactie - 05/05/2010 - 13:52 - reacties 0

In opdracht van de gemeente Bronckhorst, een kleine gemeente bij Hengelo, ontwierp atelier PRO architecten een nieuw gemeentehuis. Inspiratie voor het concept haalde ze uit het omringende Gelderse landschap. Het licht glooiende landschap rond Bronckhorst wordt vooral gekenmerkt door bomen- en struikencoulissen, enken en brinken. Geprobeerd is om deze kenmerken in de opzet van het gebouw terug te laten komen.   Zicht op landschap

Voorbeeld - de redactie - 03/05/2010 - 15:48 - reacties 0

Het buitengebied is in beweging. Veel agrariërs stoppen met hun bedrijf en de gebouwen krijgen een andere functie. Een kleine groep agrariërs gaat door, specialiseert zich en zet op grotere schaal hun bedrijf voort. Door deze schaalvergroting ontstaan op een beperkt aantal boerenerven steeds hogere concentraties van al maar grotere gebouwen. Behalve de omvang van het bouwperceel is ook de invulling daarvan zeer bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit.

Artikel - de redactie - 03/02/2010 - 11:17 - reacties 0

Voorbeeld - de redactie - 02/25/2010 - 12:26 - reacties 0

In Lunteren is een centrumplan gerealiseerd, net als in Ede. De herinrichting in het centrum van Lunteren heeft een grote eenheid, die het dorpse karakter versterkt. De openbare ruimte draagt hier sterk aan bij: zorgvuldig, rustig en met mooie materialen. Dit betreft zowel de bestratingen en het straatmeubilair als de groeninrichting. Midden in de dorpstraat ligt een gestileerde kunstbeek, die verwijst naar de vroegere loop van een beek. Op enkele plekken is nieuwe bebouwing opgetrokken, die geïnspireerd is op de sfeer en de schaal van de bestaande architectuur.

Voorbeeld - de redactie - 01/28/2010 - 12:52 - reacties 0

In de directe omgeving van de oude kerk van Ede zijn twee gebieden herontwikkeld. Enkele jaren geleden is het bestaande winkelcentrum ‘Hof van Gelderland’ gesloopt en vervangen door nieuwbouw met een moderne aanblik en een kleine schaal (ontwerp Ellerman Lucas Van Vught). De gevelindeling kent een sterke repetitie en parcelering. De architectuur legt de nadruk op het stedelijke karakter van Ede en minder op de dorpse uitstraling van het centrum.

Voorbeeld - de redactie - 01/28/2010 - 11:42 - reacties 0

Al 200 jaar adviseert de Rijksbouwmeester over architectonische kwaliteit, stedenbouwkundige inpassing en kwaliteit van beeldende kunst in architectuur van gebouwen, werken en terreinen. Nu is de eer aan Liesbeth van der Pol. “Schoonheid is duurzaam: iets moois gaat langer mee.”

Artikel - de redactie - 02/20/2009 - 14:02 - reacties 0