Privacy | Disclaimer

WWW.OOST-RUIMTE-CULTUUR.NL en privacy

De website WWW.OOST-RUIMTE-CULTUUR.NL wordt u aangeboden door Gelders Genootschap.

Gelders Genootschap gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich aan de voorschriften gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gelders Genootschap gebruikt de persoonlijke gegevens die u invoert (naam, e-mailadres, e.a.) op de volgende wijze:
Door u aan te melden kunt u gebruik maken van een aantal diensten die nu en in de toekomst door de website worden aangeboden, t.w.: - invullen en bewerken van eigen contactgegevens ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief; - deelname aan diverse fora en het plaatsen van reacties; - het raadplegen, downloaden of printen van teksten uit het archief; - het aanmaken en publiceren van eigen teksten en beeld.
De redenen dat u uw gegevens invoert zijn de volgende: - u kunt dan eenvoudig bij reeds eerder door u opgeslagen informatie; - het geeft Gelders Genootschap meer inzicht over het gebruik en biedt daarmee mogelijkheden de website adequaat aan te vullen en te verbeteren.

Gelders Genootschap zal de door u ingevoerde persoonlijke gegevens in geen geval doorspelen aan een derde partij. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die niet door onbevoegden kan worden benaderd.

De gegevens kunnen door u zelf te allen tijde en met gebruikmaking van unieke inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) worden gewijzigd en aangepast. Indien het abonnement wordt beëindigd, worden de persoonlijke gegevens automatisch uit het systeem verwijderd.

Gelders Genootschapt maakt gebruik van cookies, kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, onder meer als u er zelf voor kiest uw inloggegevens op te slaan. Ook wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Overigens kunt u uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

 

WWW.OOST-RUIMTE-CULTUUR.NL en aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Gelders Genootschap aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Het is op geen enkele manier toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Gelders Genootschap.

De Stichting Oost kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gelders Genootschap sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Gelders Genootschap is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Nadere informatie
Indien u vragen mocht hebben over de privacy of aansprakelijkheid dan kunt u een email bericht sturen aan k.vanzandvoort@geldersgenootschap.nl.