OOST | nieuwsbrief 1 januari 2013

1 Januari 2013

Dit is de eerste nieuwsbrief in 2013.

Graag wensen wij u alle geluk en voorspoed in dit nieuwe jaar!

 

Het is nu 9 maanden geleden dat OOST in de vorm van deze website van start is gegaan. Een grote groep bij het oosten van Nederland betrokken mensen, professionals en particulieren, bezoekt met enige regelmaat de website. We zien in de bezoekersaantallen zelfs een gestage toename. Dat geeft vertrouwen.

De inhoudelijke bijdragen (artikelen, nieuwsberichten, columns en agenda-onderwerpen) worden met regelmaat geleverd door een gevarieerde, enthousiaste groep van `bloggers` en vaste medewerkers. Dat is de kern van OOST. De onderwerpen hebben betrekking op stad en land, op ruimtelijke vraagstukken, op architectuur, op cultuur in brede zin, op beleid en bestuur. Leidraad bij dit alles is de verbindende factor zoals die wordt gevonden in het bijzondere karakter van beide oostelijke provincies: Gelderland en Overijssel.

Met ingang van dit nieuwe jaar is er in de aansturing van het plaatsingsbeleid en in de redactionele organisatie het één en ander veranderd. Wij hebben afscheid genomen van hoofdredacteur Henk Jense en van Harry Gerritsen. Zie hun afscheidsartikelen. Beiden hebben ieder op eigen wijze er toe bijgedragen dat OOST is wat het nu is: een in grote kring bekend zijnd platform voor het uitwisselen van kennis, informatie en goede ideeën. Wij zijn hen daarvoor erkentelijk.

Het redactionele stokje zal één dezer dagen worden overgenomen door een nieuw aan te stellen webredacteur. In één van de volgende nieuwsbrieven zullen we daarover berichten.

Wij wensen u veel nut én veel leesplezier met OOST.

 

Bestuurders, uitgever en medewerkers van OOST

 

 Afscheid redactie Oost

Vanmiddag heeft een groot deel van de redactie van Oost afscheid genomen van hoofdredacteur Henk Jense en van elkaar. Daarbij waren ook een aantal... [lees verder]

Meer paleizen, grondspeculatie en vrijplaatsen in Oost

In september 2012 bezocht ik de Duitse stad Kassel. Het waren de laatste dagen van het vijfjaarlijkse kunstevenement Documenta en de stad beviel mij... [lees verder]