Waterschappen op zoek naar synergie in ruimtelijke ordening

Waterschappen zijn op zoek naar synergie in de ruimtelijke ordening. Zij zitten steeds vaker in een vroegtijdig stadium met gemeenten en provincies aan tafel om de door hen te behartigen belangen te laten meespelen in ruimtelijke planprocessen. In het tijdschrift het Waterschap van deze maand staat het artikel “Ruimtelijke ordening gebaat bij synergie”. In dat artikel worden een aantal voorbeelden belicht waaruit blijkt dat de gekozen aanpak meerwaarde biedt.

In het artikel (zie het bijgevoegde Pdf-bestand) worden mooie voorbeelden genoemd van een succesvolle samenwerking in Oost-Nederland, zoals van het Waterschap Vallei&Eem/Veluwe (vanaf volgens jaar Waterschap Vallei en Veluwe) en het Waterschap Rijn en Ijssel. Voor deze waterschappen is samenwerking met gemeenten en provincie al een vanzelfsprekendheid. Door een integrale samenwerking vanaf het eerste begin van een ontwikkeling, wordt meerwaarde van het gebied gecreëerd, bijvoorbeeld in de beleving voor de inwoners en de economische voor de sector toerisme. Én tegelijkertijd worden de waterschapsbelangen behartigd.

Dat waterschappen een krachtiger speler worden binnen gebiedontwikkeling is mede te danken aan het actieprogramma Water & Ruimte. Dat initiatief van de Unie van Waterschappen, het Ministerie van I&M, Curnet en het NIROV heeft als doel waterschappen en hun partners te ondersteunen in de rol van regionale waterbeheerders in gebiedsontwikkelingen. Het programma richt zich op mensen van waterschappen en mensen uit de ruimtelijke ontwikkeling.

Tekst: Harry Gerritsen

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.