Samen vorm geven aan cultuur en erfgoed

De provincie Gelderland heeft onlangs het nieuwe beleidsprogramma cultuur en erfgoed 2013-2016 vastgesteld. In dit programma, Gelderland Cultuurprovincie!, staan de uitgangspunten en de aanpak voor de komende vier jaar. De provincie nodigt partners uit om het cultuur en erfgoed samen vorm te geven. De provincie heeft niet alleen een nieuw beleid voor cultuur en erfgoed, ook wordt het beleid op een nieuwe manier uitgevoerd.

De provincie kiest nadrukkelijk meer de rol van regisseur en opdrachtgever en laat de uitvoering in goed vertrouwen aan het veld over. Daarnaast is subsidie niet meer vanzelfsprekend. Er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar andere financieringsmogelijkheden en van partners wordt een sterke mate van ondernemerschap verwacht.

Als u wilt bijdragen aan het realiseren van deze doelen, neem dan contact op. Voor deze gezamenlijke aanpak geldt een nieuwe regeling, Subsidieregeling meerjarenprogramma’s Gelderland 2012 (SmpG). Het is hiervoor noodzakelijk dat de provincie vóór 1 februari 2013 uw aanmelding per e-mail ontvangt. In bijgevoegde brief (zie Documenten) treft u informatie aan over deze procedure.

Bron: Provincie Gelderland

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.