Ruimtelijke kwaliteit in Overijssel: investeringen, kompas en subsidies

De provincie Overijssel heeft de activiteiten die tezamen het Investeringsprogramma 'Stadsrandzones en groene omgeving met kwaliteit 2012-2015' vormen, ondergebracht in drie lijnen. Die drie lijnen zijn Toepassing in de praktijk (waaronder stadsranden en energielandschappen), Werkwijze als integrerend onderdeel van de ruimtelijke opgaven (waaronder het Kompas Ruimtelijke Kwaliteit) en Doorontwikkeling.

Het Kompas Ruimtelijke Kwaliteit

Ruimtelijke Kwaliteit is, samen met Duurzaamheid en Sociale Kwaliteit, speerpunt van de provincie Overijssel. Het beleid voor Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie staat in de Omgevingsvisie Overijssel. De insteek hierbij is om ontwikkelingen (bouwen, natuurontwikkeling, wegenaanleg, etc.) te koppelen aan de kenmerken en kwaliteiten van de provincie (ondergrond, landschap, steden, cultuur).

Ruimtelijke Kwaliteit gaat niet zo zeer over 'mooi' maar vooral over 'goed'! 

Hiervoor zijn drie zaken van belang: 

• een brede, gebiedsgerichte aanpak;

 • aandacht voor Ruimtelijke Kwaliteit in alle fases van het planproces; 

• een creatief, ontwerpend proces. 

Maar hoe breng je dat dan in de praktijk? Dit kompas helpt je op weg, met inspirerende voorbeelden en informatie!

Subsidiewijzer Ruimtelijke Kwaliteit

In het Uitvoeringsbesluit Subsidies (UBS) Overijssel zijn alle provinciale subsidieregelingen opgenomen. Een deel van deze regelingen is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel te versterken, of heeft raakvlakken met ruimtelijke kwaliteit. Deze regelingen zijn in paragrafen in het UBS opgenomen. De subsidiewijzer is hier te vinden.

Bron: website provincie Overijssel

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.