Radboud Magazine: Over kunst en natuur

Radboud Magazine, het kwartaalblad voor alumni en relaties van de Radboud Universiteit Nijmegen, omvat dit keer twee interessante hoofdartikelen. Het eerste gaat over alumnus Lisette Pelsers, de nieuwe directeur van het Kröller-Müller Museum en het tweede over (de afbraak van) de Nederlandse natuur. Een korte beschouwing van beide artikelen.

 

Lisette Pelsers is sinds april van dit jaar directeur van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Uitverkoren vanwege haar vakinhoudelijke kennis, met een ervaring van 26 jaar als directeur van het Rijksmuseum Twenthe. Zelf zegt ze geen manager te zijn. Ze wil bezoekers, vaak dagjesmensen en first time bezoekers, zo goed mogelijk meenemen. “Dit is de plek waar ze voor de kunst gewonnen worden, of niet”, brengt ze naar voren.

Het gesprek met de politiek, die cultuur “wegzet” als onverantwoorde geldslurper en iets elitairs, wil ze blijven voeren. Het gaat goed met het Kröller-Müller, maar er zitten bezuinigingen aan te komen. Een goede bron van inkomsten zijn de reizende tentoonstellingen in het buitenland. En er is nog een markt te winnen door het aantal buitenlandse bezoekers, met name uit Duitsland, omhoog te brengen. De ligging van het museum in het Park De Hoge Veluwe, is daarbij een voordeel. “Natuur zit Duitsers min of meer in het bloed”.

Het tweede artikel “De natuur is van ons allemaal” is daarentegen niet zo positief over (het beleid m.b.t.) de Nederlandse natuur. De Nijmeegse hoogleraar Hans de Kroon identificeert het vorige Kabinet als de schuldige voor de afbraak van de Nederlandse natuur. Maar dat heeft volgens hem ook mede te maken met het gebrek aan draagvlak voor natuurbeleid en –beheer in Nederland. De relatie tussen natuurbescherming en de burger is problematisch geworden.

Het beleid van staatssecretaris Bleker heeft dat – hoe vervelend ook – pijnlijk duidelijk gemaakt. Volgens De Kroon wordt het tijd dat er wordt gewerkt aan steun van het publiek voor het natuurbeleid. Uiteindelijk zal het besef moeten ontstaan dat de natuur van ons allemaal is en niet van een handvol eigenaren zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.