Provincie Gelderland: Wonen met kwaliteit

"Wonen met kwaliteit. Inspriratie en toewijding" is een prachtige publicatie van de provincie Gelderland. In het boek staat ruimtelijke kwaliteit bij wonen centraal. Door demografische ontwikkelingen verschuift het accent bij wonen naar kwalitatieve aspecten. In het voorwoord wordt gewezen op de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad en het creëren van de woonmilieus van morgen op de juiste locaties. Wonen wordt in dit boek in de breedte onderzocht.

Maar naast kwaliteiten voor wonen en wat dat dan is, wordt in dit boek ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte, aan de woonmilieus van de toekomst, aan de vormentaal. Ook is er speciale aandacht voor de randen en randzones van bestaand bebouwd gebied. Het boek wonen met kwaliteit vindt u als Pdf bij dit bericht, maar is ook nog steeds in gedrukte vorm bij de provincie Gelderland te bestellen via m.van.driel1@gelderland.nl. 

Document: 

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.