Nijmegen aan vooravond metamorfose: start aanleg stadseiland

In Nijmegen start binnenkort één van de grootste waterveiligheidsprojecten van Nederland. In het kader van het projecten Ruimte voor de Rivier én de Waalsprong wordt begonnen met de aanleg van een stadseiland. Het ontwerp voor dat eiland heeft in 2011 al de internationale Waterfront Center Award gewonnen. 

 

Het aan te leggen stadseiland was eerder door gedwongen verhuizingen fel omstreden, maar wordt thans warm omarmd. Het onstaat door een dijkverlegging en het graven van een nevengeul aan de noordzijde van de Waal. In het voortraject zijn er al sloopwerkzaamheden en onderzoeken verricht. Zo is in het kader van het archeologisch onderzoek het restant van het 13e eeuwse Kasteel Lent gevonden. Maar het huidige gebied zal binnenkort fors gaan veranderen. Een ware metamorfose.

Vanochtend werden de plannen op een persbijeenkomst nog eens haarfijn uit de doeken gedaan. Na een welkomstwoord door de trotse wethouder Jan van der Meer konden vertegenwoordigers van diverse (internationale) media het gebied bekijken. De metamorfose van Nijmegen heeft niet alleen betrekking op de aanleg van het stadseiland, de bouw van een stadsbrug, maar ook op de aanleg van de wijk Waalfront in Nijmegen-West en de facelift van de Waalkade. Door al deze ontwikkelingen zal de Waal in de toekomst dóór Nijmegen stromen en omarmt de stad de rivier als het ware.

De feitelijke werkzaamheden (dijkverlegging en graven nevengeul) starten in februari 2013. Oost zal hieraan in verdere artikelen ruime aandacht besteden.

Wat is Ruimte voor de Rivier?

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand moet omlaag. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Een uniek programma waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. Met als opbrengst een veilig en mooi rivierengebied in 2015. Alle informatie over Ruimte voor de Rivier vindt u op www.ruimtevoorderivier.nl.

reacties

De uitdaging in dit project is niet direct het waterwerk maar de manier waarop het eiland, Veur Lent dat in het midden ontstaat, bereikbaar wordt voor niet-autoverkeer van met name "onder" de rivier de waal. De geplande extra bruggen vanuit de noordzijde naar het eiland voorzien hier namelijk niet in.
http://www.slideshare.net/groenesteden/nijmegen-monorail-veur-lent

@Geert maar jij hebt hier zo te zien wel een oplossing voor. De monorail vanuit Nijmegen is kennelijk jouw plan? Heb je dat al ergens gepresenteerd en wordt dit al ergens getoetst op uitvoerbaarheid en financierbaarheid? De bestaande begrotingen zullen er vast niet in voorzien.

Heel erg benieuwd hoe dat er straks allemaal uit gaan zien. Dat het een prestigieus project is, mag duidelijk zijn. Dus ik volg het zeker!

Ik zal het zeker volgen. Zeer interessant.

De uitzending van het ZDF is via de volgende link te bekijken: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1777938/heute-in-Europa-vom...

Als Nijmegenaar zie ik uit naar deze uitdagende ontwikkeling. Mijn partner werkt bij Rijkswaterstaat. van haar heb ik ook het nodige vernomen over dit project. Het wordt naast een prachtig woongebied ook een plek waar de rivier en de natuur de ruimte krijgen. Niet zo maar een sprongetje over de Waal dus!

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.