Mooiwaarts: Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving

Vandaag is in Amsterdam het pleidooi Mooiwaarts gepresenteerd. Een oproep aan de regering om meer aandacht te geven aan de kwaliteit van de bebouwing en het landschap. Dit pleidooi voor een waardevolle leefomgeving is nu al ondertekend door bewonersgroepen, architecten, projectontwikkelaars, professoren en bestuurders van gemeenten en provincies.

Mooiwaarts is een onafhankelijk project. De dialoog, het pleidooi en het
programma komen tot stand met betrokkenheid, steun en inbreng van iedereen die
zich met kennis, ervaring, creativiteit en vooral met liefde en passie wil
inzetten voor een waardevolle leefomgeving. Mooiwaarts is begin 2012 gestart op
initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK).

Waar je woont bepaalt een deel van wie je bent. Waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid?, vragen we elkaar. Je herinnert je de route van huis naar school, het plein of park of weiland waar je speelde. Je eerste hangplek en de stad waar je uitging. En dat blijft. Je levensloop is verbonden met de plekken waar je leeft, de leefomgeving is letterlijk de omgeving van het leven. En dat is universeel. Lees boeken en gedichten, zie films, schilderijen, foto’s, luister naar liedjes en je weet dat de leefomgeving meer betekent dan de fysieke en functionele structuur alleen.

De duiding van ruimtelijke kwaliteit is nauw verbonden met het belang dat men vooropstelt: people, planet en profit. Daarbij zijn altijd objectieve en subjectieve elementen in het spel. Maar uiteindelijk gaat ruimtelijke kwaliteit over de waarde van de omgeving voor de gebruikers, in een bepaald gebied en op een bepaald moment. Een waardevolle leefomgeving staat niet los in de tijd maar verbindt het verleden met het heden en met de toekomst. Hoog gewaardeerde ruimtes kunnen een gevoel van geborgenheid en betrokkenheid oproepen, dat maakt dat mensen zich echt thuis voelen. Hoog gewaardeerde ruimtes hebben door hun sociale, culturele en historische betekenis ook een hoge economische waarde.

In een waardevolle leefomgeving is kwaliteit geen luxe, geen toevoeging

Team Mooiwaarts:

  • Leen Verbeek, commissaris der Koningin, provincie Flevoland en voorzitter
    Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, woordvoerder van Mooiwaarts
  • José van Campen, planoloog, projectleider van Mooiwaarts
  • Christian Braak, medewerker Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Jef Mühren, directeur WZNH

U kunt Mooiwaarts bereiken door een mailbericht naar info@mooiwaarts.nl. Op de website kan een petitie worden ondertekend voor een waardevolle leefomgeving.

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.