Grootte Veen in Putten is Gelders Boerenerf 2012!

Gedeputeerde Annemieke Traag van de Provincie Gelderland maakte de uitslag bekend tijdens het druk bezochte mini-symposium over boerenerven in museum Smedekinck in Zelhem. Zo’n honderd liefhebbers van boerenerven waren aanwezig. De winnaars, de heer en mevrouw Veldhuizen uit Putten, kregen een eervol schild, bloemen en een fotoreportage in het blad Landleven. Tweede werd Den Ouden Dam uit Kesteren en derde werd erf Roeterd uit Apeldoorn. Volgens het juryrapport is het erf van de boerderij uit 1756 tot in de puntjes onderhouden en zijn veel gebouwen bewaard gebleven in de oorspronkelijke staat. Daardoor is de boerderij kenmerkend voor de streek, lees ook het onderstaand het juryrapport of kijk op www.boerenerfgoedgelderland.nl

De verkiezing Gelders Boerenerf 2012 is georganiseerd door Stichting Boeren-Erf-Goed-Gelderland, een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Erfgoed en Gelders Genootschap. Deze drie organisaties willen de belangstelling voor het agrarisch erfgoed vergroten door bewoners hierbij actief te betrekken. Samen met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland hebben ze hun achterban opgeroepen om boerenerven voor te dragen. Zo is het winnende boerenerf aangedragen door Historische Kring Putten. Ook het publiek werd via flyers en de website opgeroepen mee te doen.

Uiteindelijk zijn bijna dertig Gelderse boerenerven aangedragen voor de verkiezing. Tien erven werden vervolgens genomineerd waarop iedereen kon stemmen via de website. Ruim 13.000 publieksstemmen zijn uitgebracht. De drie finalisten met de hoogste waardering werden bezocht door een vakjury, die de Grootte Veen in Putten als winnaar heeft gekozen. De jury was unaniem in haar oordeel. Zij heeft gelet op erfindeling, relatie tussen bebouwing en landschap, authenticiteit en functionaliteit en de relatie tussen historisch karakter en huidige gebruik.

Stichting Boeren-Erf-Goed-Gelderland is heel tevreden over de belangstelling voor de verkiezing. Volgend jaar gaat ze weer een verkiezing organiseren. De Oudheidkundige Vereniging Salehem uit Zelhem liet al weten volgende keer minstens vijf boerenerven uit de Achterhoek aan te dragen. En dat is precies de bedoeling: meer aandacht voor het boerenerf!

 

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.