Gelders Genootschap ontwikkelt nieuwe methode: De Dynamische Waardestelling!

Herbestemming van monumentale en karakteristieke objecten is voor Gelders Genootschap geen nieuw onderwerp. Het transformeren van leegkomende en leegstaande objecten is van alle tijden en wij komen dit in elke verschijningsvorm tegen in ons vakgebied. Al jarenlang waarderen we objecten en begeleiden we transformatieprocessen. Maar de schaalgrootte van de leegstand en de moeizame processen die ermee gepaard gaan, vroegen om een nieuwe methodiek.

Het ‘gat’ tussen de waardebepaling van het object in de vorm van een waardestelling en de nieuwe ontwikkeling werd door veel initiatiefnemers en architecten als groot ervaren. Dit leidde vaak tot onbegrip en ruis, soms tot ongeschikte plannen en ellenlange processen en een enkele keer tot het stranden van een initiatief. Toen in 2010 Gelders Genootschap het Kenniscentrum herbestemming en transformatie Gelderland oprichtte, werd om deze reden een van de speerpunten het ontwikkelen van een nieuwe methodiek. Een methodiek die het ‘gat’ tussen de waardensteller en de ontwerper dicht.

Deze ontwikkeling is ondertussen afgerond en wordt op dit moment toegepast in de verschillende haalbaarheidsonderzoeken die Gelders Genootschap uitvoert in samenwerking met NIBAG. Een dynamische waardenstelling die geen afbreuk doet aan de bestaande waardenstelling, maar die een stapje verder gaat en inzichtelijk maakt wat vanuit cultuurhistorie mogelijk is in en om  een complex of gebouw. Op deze manier is in één oogopslag duidelijk wat de ontwikkelingsruimte van een object is.

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan kunt u contact opnemen met Eva ter Braak, projectleider Kenniscentrum herbestemming en transformatie Gelderland van Gelders Genootschap. Eb@geldersgenootschap.nl of via de tel: 026 442 17 42 

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.