Gelderland eerste provincie met eigen natuur- en landschapsbeleid

Gedeputeerde Staten hebben een voorstel over het eerste eigen
Gelderse natuur- landschapsbeleid gepresenteerd. Het beleid heeft drie pijlers:
zorgvuldig omgaan met natuur en landschap, maatschappelijke betrokkenheid
vergroten en de ambities met natuur en landschap realistisch en betaalbaar
houden.
 

De komende vier jaar is ruim 233 miljoen euro nodig om de ecologische
hoofdstructuur, het geheel van met elkaar verbonden natuurgebieden, compleet te
maken. In het voorstel betaalt Gelderland hiervan zelf 77,5 miljoen euro. Het
overige geld komt van het Rijk en andere organisaties. Jaarlijks regelt de
provincie dat er 35 miljoen euro beschikbaar komt voor natuurbeheer. Daarvan
komt 20 miljoen euro jaarlijks uit de eigen begroting. Provinciale Staten
beslissen in juni over het voorstel.

 

Voor meer informatie http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/73.html

 

 

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.