Dijken in Oost-Nederland bedreigd

Uit recent onderzoek in opdracht van zeven waterschappen is gebleken dat ruim 500
kilometer dijk, met name in Oost-Nederland, wordt bedreigd met instorting. In
het bovenrivierengebied zijn de dijken niet stabiel genoeg. Bij hoogwater bestaat het gevaar dat kwelwater het zand van de dijk weg kan spoelen. Dat verschijnsel wordt door technici ‘piping’ genoemd.

Als een dijk eenmaal is aangetast en er zijn tunnels ontstaan, dan is er sprake van een vergroot instortingsgevaar. De dijk implodeert en dat brengt bij hoge waterstanden enorme gevolgen met zich mee. In het gebied ten oosten van Tiel, richting de Duitse grens, liggen de zandlagen relatief dicht aan de oppervlakte. Daar is het gevaar van ‘piping’ het grootst.

Het is verder heel opmerkelijk dat het probleem vergroot wordt door de maatregelen in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. De nevengeulen die langs de
Rijn, Maas, Waal, Nederrijn en IJssel worden gegraven verzwakken de dijken nog
meer, doordat het beschermende kleipakket wordt vergraven. Het
‘piping-probleem’ zal ongetwijfeld worden meegenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2014-2020, waarin normen voor kwelwater worden opgenomen.

Voor hoogwaterbescherming (inclusief dijkversterking)is jaarlijks € 360 miljoen
beschikbaar. Om ‘piping’ snel en doelmatig aan te pakken komen daar nog extra
miljoenen bij.

 

Bron: Binnenlands Bestuur

reacties

Er wordt inmiddels geëxperimenteerd met "geo-textiel" om het piping-probleem sneller en goedkoper te kunnen voorkomen: http://www.waterforum.net/nieuws/3201-proef-toont-aan-dat-geotextiel-pip...

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.