Behouden voor de toekomst - Blijvend in beweging

Het jaarverslag 2011 van Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen (GLGK) is in april vastgesteld door de directie en in mei goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  Naast een financieel overzicht biedt het Jaarverslag 2011 een prima beeld van de activiteiten van deze Stichting. Om het Jaarverslag 2011 te lezen kunt u hier klikken.

 

De Stichtingen Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beheren natuurterreinen, kastelen en landgoederen in Gelderland. Zij willen de karakteristieke rijkdom van de provincie behouden en beschermen, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. Cultuurhistorie vormt hierbij de leidraad.

Behoud, beheer en herontwikkeling van Gelders erfgoed vraagt groot maatschappelijk draagvlak. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen is daarom zeer blij met de steun van 38.000 trouwe begunstigers, ruim 500 vrijwilligers, overheden, fondsen en sponsors.

Het Jaarplan 2012 van GLGK heeft als titel "Blijvend in beweging". Rijksbezuinigingen, de komende Wet natuur en herijking van de Ecologische Hoofdstructuur stelt GLGK voor nieuwe uitdagingen. Een aanpassing van de organisatiestructuur volgt in het derde kwartaal van dit jaar. De driejarige wervingscampagne zal dit jaar in de Achterhoek worden afgerond. GLGK blijft dus in beweging!

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.