Maarten de Vletter

Beroepstedebouwkundige
Interesses

architectuur - actueel en authentiek,
stedebouw - fragmentering en verbinding,
landschap - continuiteit en ontwikkeling,
kunst in de openbare ruimte - bevestiging of verontrusting