Kwaliteitsteam (Q-team) Ruimte voor de Rivier

"Kwaliteit blijkt geen luxe". Die stelling doorspekt het Jaarverslag 2009 | 2010 | 2011 van het Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier, ook wel "Q-team" genoemd . En het luxe jaarverslag straalt dan ook kwaliteit uit. Zelden heb ik zo'n mooi jaarverslag gezien en ook integraal gelezen. Wat is de boodschap van het Kwaliteitsteam met dit jaarverslag over de voorgaande drie jaren?

Het Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier functioneert al sinds 2006 in dezelfde samenstelling. Ze verstrekken adviezen in het kader van de 39 projecten die bekend staan onder de noemer 'Ruimte voor de Rivier". Die projecten zien niet alleen op een verbetering van de afvoer van rivierwater, maar ook op een verbetering van de kwaliteit van het landschap.

Het jaarverslag is in essay-vorm geschreven aan de hand van spreekwoorden en volkswijsheden. Dat kwaliteit geen luxe is, blijkt uit de tot nu toe bereikte resultaten. Het streven naar kwaliteit blijkt zo nu en dan tot flinke kostenbesparingen te leiden en zelfs tot een versnelling van de stroperige processen in de ruimtelijke ordening.

Kwaliteit en integraliteit staan aan de basis van het ontwerpen, zoals in het jaarverslag wordt bewezen aan de hand van voorbeelden, maar het Q-team is er niet gerust op dat de politiek de waarde daarvan voldoende inziet. Verwezen wordt naar de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het Q-team spreekt de hoop uit dat de Tweede Kamer toch nog op tijd wakker wordt.

Het Jaarverslag van het Kwaliteitsteam is via deze link te downloaden.

 

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.