De Apeldoornse Kookboeken: nieuwe vorm van ruimtelijke kwaliteit

We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door een terugtredende overheid. Met wisselend resultaat wordt er sinds enkele jaren vanuit Den Haag getracht om de hoeveelheid regels te beperken, waarbij een groot vertrouwen wordt uitgesproken in de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

Ook bij de lagere overheden wordt tegenwoordig gestreefd naar het beperken van allerhande regels, bijvoorbeeld als het gaat over het bouwen en verbouwen van je eigen huis. Zeker in je achtertuin kun je in steeds meer gemeenten je eigen gang gaan. Dat klinkt aantrekkelijk, maar dat geldt dus voor je buurman ook. En omdat niet iedere goedbedoelende burger voldoende verstand van bouwen heeft, en zeker niet als het gaat om de vormgeving van gebouwen, kunnen er tegenwoordig dus de meest creatieve bouwsels in de buurt ontstaan die niet altijd een gunstig effect hebben op de waarde van je huis.

Hoe kan een terugtredende overheid toch hoge ruimtelijke ambities hebben? Het lijkt niet eenvoudig met elkaar te rijmen, maar in Apeldoorn hebben daar iets op gevonden. Als je vertrouwen uitspreekt in de burger, dan moet je hem/haar ook meenemen in wat je zelf belangrijk vindt. De gemeente doet dit door vroegtijdig in te zetten op overleg en het enthousiasmeren en stimuleren van aanvragers. Dit doen ze met behulp van zgn. ‘kookboeken’ die op een toegankelijke wijze de verschillende ingrediënten aanreiken om tot een smaakvol omgevingsbeeld te komen.

Het ‘Landschapskookboek’ en het ‘Kookboek voor de dorpen’ vormen letterlijk een ‘handreiking’ waarmee in voor iedereen begrijpelijke bewoordingen en duidelijke illustraties de burger verleid wordt tot een positieve bijdrage aan zijn/haar leefomgeving. Een dergelijke opzet past naadloos in de huidige tijdgeest en verdient navolging, zeker daar dit in de toekomst, bij een nieuwe omgevingswet, wel eens de manier kan worden om ruimtelijke kwaliteit te realiseren.

Geert Jan Jonkhout, adviseur ruimtelijke kwaliteit bij het Gelders Genootschap

reacties

Het zijn mooie boeken die breed de aandacht verdienen. Zijn er vergelijkbare initiatieven bij andere gemeenten?

Misschien erbij zetten hoe men aan die Kookboeken kan komen (Gemeente Apeldoorn, boekwinkel, prijs?) en wanneer ze verschenen zijn! Landschapskookboek in 2011 en het andere in 2012? Het zijn prachtige boeken, die veel inspiratie bieden en buiten de provincie nauwelijks bekend zijn, althans niet in Overijssel.

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.