Water moet niet sturen maar leiden

In het tijdschrift Het Waterschap van deze maand staat een artikel met de titel “Water moet niet sturen, maar leiden”. Dat artikel van Ad Moerman gaat over de worsteling om “water” als leidend of zelfs sturend thema in te brengen in gebiedsprocessen. Om dit te stimuleren is in 2010 de ad hoc Commissie Poelmann ingesteld en vanaf dat moment is het ‘common sense’ dat ‘water’ vanaf het begin meedenkt, praat en doet. Maar gebeurt dat ook in de praktijk?

Het omgevingsgerichte denken, waarbij water als vanzelfsprekend vanaf het begin van een ontwikkeling wordt betrokken, is nog niet tot alle bestuurlijke lagen doorgedrongen. Bij het ‘nieuwe’ ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn ruimtelijke ordening en water onder één dak verenigd. Dat is tenminste een meevaller. Bij provincies is er tot nu toe slechts sprake van een gestage transitie. De uitvoerders op het niveau van gemeenten en waterschappen denken echter, op enkele uitzonderingen na, zeker nog niet integraal en omgevingsgericht.

Volgens het artikel lijkt het erop dat de huidige crisis niet zal bijdragen aan een verbetering van een integrale benadering, dus mét een op zijn minst leidende rol voor water. Lokale besturen trekken zich onder druk van de bezuinigingen meer terug naar hun kerntaken. De wateropgaven worden ondanks de crisis zeker niet kleiner. Een suggestie die in het artikel naar voren komt, is om het integrale denken niet los te laten, want integraliteit is uiteindelijk goedkoper. Die integraliteit moet worden vastgehouden, maar door de bezuinigingen kan de uitvoering wel worden getemporiseerd.

Wat het water betreft lijkt het dus nog steeds meer op lijden dan leiden. Sturen is inderdaad nog te hoog gegrepen. Dat verklaart de titel van het artikel in Het Waterschap van mei 2012. Maar wat ik in het artikel mis, is een integrale blik op de geconstateerde problematiek. Wat kunnen we in dit kader verwachten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, waarin wateropgaven een belangrijke plaats innemen en waarvan medewerking is af te dwingen via het Barro ? Daarnaast mis ik de mooie voorbeelden van Ruimte voor de Rivier, zoals de IJsselsprong bij Zutphen en de Waalsprong bij Nijmegen.

Dat water een belangrijkere rol kan spelen blijkt uit artikelen "Leren van een gewaagd project" en "Misbruik de waterdoelen en maak er iets moois van" in dezelfde uitgave van het blad Waterschap van deze maand. Dat laatste artikel gaat over de samenwerking van het Waterschap Velt en Vecht en de gemeente Hardenberg. Lees hierover de column 'Herwaarding Overijsselse Vecht - samenwerking loont!'

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.