Supermarkt in Arnhem wel of niet onder de grond?

Tot eind november 2012 konden in Arnhem zienswijzen worden ingediend tegen het plan om in de wijk Lombok een ondergrondse supermarkt te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders zal vervolgens een besluit nemen over de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan.

In Nederland zijn er niet veel voorbeelden van ondergrondse supermarkten. Daar waar wordt gedacht aan een ondergrondse supermarkt is veelal sprake van voorkomen van visuele hinder op het maaiveld. Zo is in Brielle een ondergrondse Jumbo supermarkt gerealiseerd om het aanzicht van de vestingwallen niet te ontsieren. In Arnhem is de situatie anders. De supermarkt met een grootte van 2.000 m2 is gedacht in een woonwijk op een binnenterrein. Ontsluiting voor het autoverkeer zal geschieden vanuit de nabij gelegen Utrechtseweg die daartoe ter hoogte van de beoogde supermarkt zal worden gereconstrueerd. Voor voetgangers en fietsers zal de supermarkt worden ontsloten via de kleinere Oranjestraat. Op het maaiveld worden de parkeerplaatsen aangelegd.

De mogelijke vestiging van de supermarkt roept in de buurt verzet op. Bewoners vrezen de toenemende verkeersdruk op het kleine intieme wijkje. Ook vreest de bestaande detailhandel in bijvoorbeeld de Oranjestraat voor zijn commerciële toekomst. Omwonenden stellen zich de vraag of er al niet voldoende detailhandel, ook van grotere afmetingen, in de ruimere omgeving voorhanden is. Het college staat derhalve voor een lastige afweging temeer daar meerdere politieke partijen zich willen vergewissen van nut en noodzaak van een grote supermarkt juist op deze locatie.

reacties

Is er behoefte aan een supermarkt hier? Dat zou volgens mij de eerste vraag moeten zijn die goed beantwoord moet worden. Zo te lezen wordt daar nog heel divers over gedacht.
Als ik de plaats op de foto zie vraag ik me af of een supermarkt wel de beste invulling is.
Pas als en supermarkt hier echt moet komen, dan komt het punt van waarom onder de grond bouwen?

Nee een supermarkt is zeker niet nodig aangezien er in een straal van 3 kilometer rondom 8 supermarkten liggen!

waarom wil de gemeente hier dan graag een supermarkt ondergronds?

Een supermarktketen wil daar graag een supermarkt. Het is aan de gemeente om te kijken of ze wil meewerken; of het past in gemeentelijk beleid en gemeentelijke visie. Aangezien het aan visie wel eens wil ontbreken in Arnhem, resteert een meer technische, beleidsmatige benadering. Mag het/Kan het? wenselijk heid, zeker op de lange termijn, speelt nauwelijks een rol.

Zo wint de hardste schreeuwer. Schreeuwt de supermarktketen het hardst, krijgt ze haar zin. Weten de burgers de meeste reuring te veroorzaken? Dan komt er geen supermarkt. De gemeente zet in op krachtig laissez-faire beleid en faciliteert de roeptoeters.

Zo worden vrijwel alle bomen vogelvrij verklaard in Arnhem. Zo ondersteunt de gemeente de bouw van appartemententorens in Schaarsbergen. Zo zet men in op welstandsvrije gebieden.

En zo komt er een extra supermarkt in Lombok.

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.