Nieuwe landgoederen met allure

Op deze website zijn de afgelopen tijd een aantal artikelen geplaatst over ‘nieuwe landgoederen’, waaruit blijkt dat er veel wordt nagedacht over de kwaliteit van deze nieuwe initiatieven. Mensen vragen zich af waar de ruimtelijke kwaliteit nu in zit, en hoe je die kunt toevoegen / waarborgen. Op initiatief van de provincie Gelderland is een publicatie verschenen waarin de kwaliteit van nieuwe landgoederen wordt onderzocht.

Een landgoed is een combinatie van bos, natuur, park of tuin met een economische functie, zoals landbouw, wonen, werken, of recreatie. Essentieel is dat een landgoed een samenhangende landschappelijke eenheid vormt en als bedrijf wordt beheerd. Niet elk landgoed hoeft daarom bebouwing te hebben. Landgoederen zijn vaak prachtig gelegen en vormen gezamenlijk vaak bijzondere en uitgestrekte groengebieden.

Door de overheid worden ‘nieuwe landgoederen’ mogelijk gemaakt. Een nieuw landgoed is een nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren bos- en/of natuurcomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin een gebouw van allure dat maximaal drie wooneenheden omvat. Het gebouw heeft primair een woonfunctie. De minimale omvang van de natuur is vijf hectare. Maximaal 10% van het totale oppervlakte is privé-terrein en de rest is openbaar toegankelijk. Het landgoed moet een maatschappelijke meerwaarde hebben. Belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe landgoederen is het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit.

Ruimtelijke kwaliteit
Kijkend naar de ruimtelijke kwaliteit van historische landgoederen zie je dat landgoederen niet willekeurig verspreid in het landschap liggen, ze zijn duidelijk geplaatst op plekken met hoogteverschillen en grote landschappelijke structuren. Bij het ontwerpen van het landgoed werd zorgvuldig gebruik gemaakt van die aanwezige landschappelijke elementen zoals watergangen of uitzichten op de omgeving. Vaak is er sprake van een landgoederenzone, waarbij landgoederen op elkaar reageren en een relatie aangaan.

Een landgoed bestaat uit het geheel van natuur, tuinen en ‘huis’. De relatie tussen het landhuis en tuin en natuur is zowel ruimtelijk als programmatisch te duiden. Bij het ontwerpen van landgoederen is van belang dat het geheel een gesamtkunstwerk vormt, het gaat er om dat het geheel (het landgoed) meer is dan de som der delen (hoofdgebouw, ensemble, tuinen, park en landschap).

De provincie Gelderland heeft zichzelf de vraag gesteld of de beoogde kwaliteit bij de aanleg van nieuwe landgoederen bereikt wordt. Samen met Bureau De Zwarte Hond is ontwerpend onderzoek gedaan naar gerealiseerde nieuwe landgoederen in Gelderland. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de publicatie Nieuwe landgoederen in woord en beeld, die u hier kunt bekijken via het pdf-document.

Hoe kijkt u tegen nieuwe landgoederen aan?
Vormen nieuwe landgoederen ook gesamtkunstwerken? Is de term ‘woongebouw van allure’ voldoende om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te krijgen Zou het een goed idee zijn om in het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten structuren aan te wijzen waar clusters van nieuwe landgoederen gewenst zijn?

 

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.