Historische interieurs

In de praktijk blijkt regelmatig dat monumenteneigenaren vaak niet weten dat het interieur van hun pand ook onder de bescherming valt. De constructie (bouwhistorie) en de interieurafwerking van een gebouw bevatten echter veel informatie over de bewonings- en gebruiksgeschiedenis. Vaak zijn ze ook kunsthistorisch waardevol. Het laatste decennium is steeds meer onderzoek gedaan naar aspecten van historische interieurs Het Jaar van het Interieur (2001) heeft een belangrijke impuls gegeven aan de informatievoorziening over dit onderwerp. Publicaties als Leven in Toen: vier eeuwen Nederlandse interieurs in beeld en Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900 hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Bijzondere interieurs in Gelderland zijn onder meer te vinden in het Jachtslot Sint Hubertus in het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Provinciehuis in Arnhem. Echter ook eenvoudige woonhuizen, boerderijen en industriële bouwwerken vertellen ons veel over het leven in vroeger tijden. Over onderhoud en restauratie van interieurelementen als vloeren, hout- en natuursteenimitatie, gestuukte plafonds is in toenemende mate informatie voor handen.

Voor Gelderland beschikt het Gelders Genootschap over een grote collectie beeldmateriaal dat verzameld is in het kader van rijks- en gemeentelijke inventarisatieprojecten Meer algemene informatie is te vinden bij de Stichting Het Nederlandse Interieur.
Algemene informatie Over het waarderen van historische interieurs zie de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waar ook een handleiding te downloaden is. Halfjaarlijks vindt er bij de Rijksdienst een interieurplatform plaats.

Meer informatie: Roger Crols

 

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.