Gemeente Arnhem ontwikkelt Schuytgraaf zelf

De Arnhemse gemeenteraad is akkoord gegaan met het ‘reddingsplan’ van B&W om de Schuytgraaf zelf te ontwikkelen. Ook in dit geval is er sprake dat ‘afscheid’ wordt genomen van de ontwikkelende partijen (Stork en AM). Een nieuwe, maar financieel noodzakelijke tendens in de wereld van gebiedsontwikkeling?

 

Net als bij het project de Drieslag in Ommen (lees het artikel  “Project Drieslag gemeente Ommen “gestopt”) heeft de gemeente Arnhem gekozen voor een beperking van het verlies op de ontwikkeling van een woonwijk. Doorgaan op de oude voet met private partijen in de Grondexploitatiemaatschappij Schuytgraaf zou hebben geleid tot een verlies van € 23,5 miljoen. Door nu een verlies te nemen van € 15 miljoen lijkt de ontwikkeling van Schuytgraaf gered. De private partijen ‘verkopen’ hun aandeel in de ontwikkeling voor € 10 miljoen. Het is niet bekend of daar ‘ontwikkelrechten’ tegenover staan of dat het ‘afscheid’ definitief is.

 

Het gevolg van het besluit is dat het risico van de ontwikkeling nu geheel bij de gemeente komt te liggen. Verantwoordelijk wethouder Van Gastel zal vóór 1 september een plan van aanpak aan de gemeenteraad presenteren. Tegenover de risico’s die de gemeente nu op zich neemt, staan ook kansen. Het Wijkplatform Schuytgraaf is in ieder geval positief over de mogelijkheden die lijken te ontstaan. Ideeën van de wijkbewoners zullen geïnventariseerd worden en in mei met de wethouder worden besproken.

 

Naast de bouw van nog eens 3.000 woningen, heeft de wethouder zich uitgesproken vóór de tijdige bouw van een winkelcentrum (met een meer beperkte omvang)  en een woonzorgcomplex. Dat winkelcentrum moet er volgens haar in 2014 staan. De bouw van de woningen wordt echter uitgesmeerd over een periode tot 2028. De oorspronkelijke planning is daarmee 10 jaar opgerekt.

Het lijkt erop dat er een nieuwe tendens is ontstaan in de wereld van gebiedsontwikkeling. Private partijen trekken zich terug en overheden nemen alle risico’s op hun schouders. De rekensom is snel gemaakt, althans daar lijkt het op. Nú het roer omgooien betekent, zoals in alle vergelijkbare gevallen, dat het verlies wordt beperkt. Maar tegelijkertijd moet er wel een fors verlies worden genomen. Het is de vraag of het saldo van de exploitatie ooit nog positief zal eindigen. Minder woningen bouwen is bij het besluit niet aan de orde gekomen, maar de geplande kantoren gaan niet door. En daar hebben we er ook genoeg van.

OOST zal de ontwikkeling van de Schuytgraaf blijven volgen.  

Bron: De Gelderlander 16 en 17 april 2012

Foto's: Harry Gerritsen

 

 

 

 

reacties

Enkel afgaande op het bijgevoegde stuk is zoveel duidelijk dat de genoemde private partijen uit hun oude contractuele rol zijn gestapt. Een openbare, gedetailleerde afrekening is niet gegeven. Evenmin of en zo ja in welke nieuwe rol zij doorgaan. Dat komt overigens amper voor.
Dat de gemeente, zoals gesteld, nu verlies neemt wil nog niet zeggen dat het daartoe beperkt blijft. Bij een actief grond- en vastgoedbeleid kan ook een gemeente zich niet onttrekken aan de ups en downs van de markt. Wel heeft zij door deze "Alleingang" voor zichzelf een ander speelveld met bijbehorende beleids- en beoordelingsruimte geschapen. Ervan uitgaande dat zij voldoende professioneel is geëquipeerd voor deze andere, nieuwe taak is het alleszins interessant hoe die uitpakt.

Het lijkt mij duidelijk dat de (lokale) overheden al lang hebben aangetoond dat ze dat soort projecten echt niet aankunnen. Het getuigt weer van overmoed dat ze blijkbaar denken dat ze dat wel kunnen.

Ik vraag mij af, of dit wel verstandig is. Ik ken maar weinig gemeentes die genoeg expertise hebben m.b.t. grondexploitatie (dat kan ook aan mij liggen), laat staan dat ze er zelfstandig een winstgevend slaatje uit kunnen slaan, zeker in deze tijd. En dan heb ik het maar niet hoe men in Arnhem met private marktpartijen om gaat...

Het stukje in de Gelderlander en ook de commentaren zijn aardig om kennis van te nemen. De miljoenen vliegen om de oren.
Het lijkt mij het beste om nu te zien wat de consument écht wil. Volgens mij anders dan het huidige Schuytgraaf. In mijn beeld, maar misschien te algemeen, veel te veel woningen op te weinig grond, krappe straatjes, krappe parkeerruimte. Luister naar de consument. Reserveer een behoorlijk deel voor (C)PO (coll. particulier opdrachtgeverschap) en reserveer meer dan genoeg voor de openbare ruimte en voorzieningen. Kijk vooral opnieuw naar de bestaande uitgangspunten en verkaveling!
Ben niet bang om keuzes te maken, maar kijk vooral eerst hoe ze (op kleine schaal) uitpakken. Trial and error en verder. Enfin een hele kluif!

Interessante ontwikkeling. Ik heb even de openbare stukken gedownloaded om door te lezen. Ben nieuwsgierig naar de achtergronden. In deze tijd lijkt het op het eerste gezicht een groot risico. Aan de andere kant getuigt het ook van lef. De toekomst zal uitwijzen of het wijsheid was.

There is visibly a bundle to realize about this. I assume you made certain nice points in features also. ekebccdefegd

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.