Gelderland Wooncongres Impuls voor de Woningmarkt

Op donderdag 25 oktober 2012 organiseerde de provincie Gelderland het Gelderland Wooncongres ‘Impuls voor de Woningmarkt’. Bij dit congres stonden nieuwe initiatieven voor de woningmarkt centraal. Deze bijeenkomst was helemaal volgetekend door een overgrote belangstelling. Een bijzonder aspect bij deze bijeenkomst is dat de inhoudelijke opbrengsten zullen worden meegenomen in de Gelderse omgevingsvisie die op dit moment in de maak is. Wat hebben de 300 aanwezigen kunnen halen, maar ook kunnen brengen bij dit druk bezochte congres?

Na de opening door RO-Gedeputeerde Co Verdaas, die benadrukte dat het gevoel van gemeenschappelijkheid zou moeten worden gekoesterd, konden de aanwezigen aan de slag met nieuwe initiatieven voor de woningmarkt. Daarvoor waren 'inspiratiesessies' georganiseerd, met onderwerpen zoals nieuwbouw, herstucturering, woningverbetering, energieverbruik en marktwerking. De opgedane inspiratie kon vervolgens worden 'meegenomen' in één van de zes regiosessies. 

Om ontmoetingen mogelijk te maken tussen en met partijen waarmee de Gelderse woningmarkt weer in beweging kan komen, waren er op de galerij van het provinciehuis diverse stands aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s zoals woningisolatie, langer zelfstandig wonen, het Impulsplan Wonen of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Maar wat valt er te halen en te brengen op zo'n dag? Het is duidelijk dat de Nederlandse woningmarkt niet meer dynamisch is zoals die altijd is geweest en daarmee komt de vraag op of de overheid anti-cyclisch zou moeten investeren. "De zaak zit al helemaal op slot", aldus Harry van der Heiden van het OTB, "dus moeten we dan ook niet gelijktijdig alle sluizen dichtzetten".

Maar het algemene beeld van deze dag is dat we er samen de schouders onder moeten zetten. Én dat afstemming beter op een hoger schaalniveau kan plaatsvinden. Er is geen plaats voor gemeentelijk beleid waarbij de "nieuwe realiteit" wordt ontkend. "Ontregelen waar het kan, regelen waar het moet", zo vatte Peter van Rooij dat samen. Misschien een "Gelderlandbank" oprichten omdat de banken en beleggers het er momenteel bij laten zitten.

Gedeputeerde Co Verdaas vatte zijn indruk van het wooncongres als volgt samen: "Nu het zwaar weer is, is het goed dat we bij elkaar schuilen. Maar er moet wel iets gebeuren. Als we samen iets voor mekaar krijgen, dan mag schuilen (in verbindng staan) ook, maar dat is niet het doel." 

Mijn persoonlijke kanttekening bij dit, in mijn ogen succesvolle congres, is dat alle betrokkenen bij de woningmarkt nog teveel naar elkaar blijven staren in plaats van de verbinding te zoeken. De eerste die beweegt, betaalt immers de prijs lijkt de algemene gedachte. In Gelderland is de urgentie kennelijk nog niet hoog genoeg om samen de schouders er onder te zetten.

In die zin kan de Gelderse Omgevingsvisie het verschil gaan maken. Dat leek mij al volstrekt duidelijk en dat is dat door alle uitingen op dit congres nog eens helder onderstreept. Maar dat die Omgevingsvisie geen blauwdrukplanning kan zijn, zal ook niemand een verrassing zijn. 

Om de verbinding te organiseren gebruikt de provincie Gelderland LinkedIn (groep GLDwonen), Twitter (@GldWonen), Facebook (Gelderlandanders) en een website.

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.