Gelderland anders? CoCreatieve planvorming!

Onder de titel “Gelderland anders” heeft de provincie Gelderland ingezet op een interactief proces om tot een nieuwe structuurvisie te komen. Blauwdrukplanning is in deze dynamische tijd immers niet meer gewenst. De provincie wil naar CoCreatie, een mooie verwijzing naar RO-Gedeputeerde Co Verdaas door zijn collega Conny Biezen. De leden van de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening (GSRO) mochten deze week aan dat proces ook hun steentje bijdragen.  

 

De avond begon met een inleiding van Michiel Koetsier, projectleider voor de nieuwe structuurvisie. Hij gaf uitleg over de interactieve aanpak. De provincie wil gezamenlijk met partners tot een gewenst ruimtelijk plan komen. De wereld is dynamischer geworden en groei is niet meer vanzelfsprekend.  Maar het gaat de provincie om meer dan een ruimtelijk plan. De visie zou een echt nieuw beleidskader voor ruimte, water, milieu en verkeer moeten worden en zal dus meer dan alleen maar ruimtelijke aspecten omvatten. 

 

Gedeputeerde Conny Bieze vroeg zich daarbij af hoe we Gelderland samen nog mooier kunnen maken dan het al is. De begrenzing van het gekozen proces is natuurlijk wel bepaald door de rol van de provincie. Niet alle onderwerpen die tijdens het proces aan de orde komen horen bij de provincie thuis. De rode draad die op de interactieve avond heel erg duidelijk werd, was de vraag naar de rol van de overheid in de huidige tijd. Is de door het Rijk aan de provincie opgedragen rol als “gebiedsregisseur” wel de juiste rol? Lees over die Rijksopdracht ook mijn artikel “Gebiedsontwikkeling in Oost-Nederland tot 2040”.  

 

Na de twee inleidingen gingen de leden van de GSRO in groepen uiteen. Met een grote kaart van de provincie voor hun neus ontstonden al meteen gedetailleerde discussies. Koetsier stuurde als beleidsstrateeg bij: “Niet meteen in detail, maar onderwerpen op Post-it’s schrijven en op de kaart plakken”. En dat werkte! Uiteindelijk kon hij twee vol beplakte kaarten mee naar huis nemen met interessante aanbevelingen, maar ook vraagstukken. Is bijvoorbeeld “functiescheiding” wel logisch en moet een structuurvisie niet meer bestaan uit kansenkaarten dan verbodsbepalingen? Zou de doelstelling van de provincie niet moeten zijn dat het algeheel welbevinden wordt verhoogd?

 

Conny Bieze sloot de avond af met de opmerkingen dat het voor haar de eerste keer was dat ze had “geCocreate” en dat ze zeer had genoten van de discussies. Al met al een heel inspirerende bijeenkomst en een uitstekend initiatief van de provincie onder het motto “CoCreatie is de basis van het nieuwe veranderen”.

 

Lees meer op Gelderland anders via deze link, maar doe vooral ook mee met dit proces!

 

(c) Foto's Harry Gerritsen

reacties

Interessante ontwikkeling vanuit de provincie Gelderland, Harry, bedankt voor je verslag!
Het lijkt erop dat de provincie een nieuwe weg inslaat en vanuit meerdere bronnen inspiratie wil opdoen voor een komende structuurvisie. Dat heet dus Cocreatie. Het gaat om meer dan een ruimtelijk plan. Daarbij moet de provincie zich afvragen:
1. "Vraaggericht werken" lijkt een antwoord op uitdagingen in vastgoed en RO. Principe "u vraagt, wij draaien", hoe past dit bij de provincie?
2. Passen alle onderwerpen in het nieuwe structuurplan en hoe verhoudt zich dat tot de sectorale planning binnen de overheid versus facetplanning in de RO?
3. Door de input te vragen, ontstaan verwachtingen (of meer). Kan/wil provincie die managen?
Overigens is het sowieso goed dat de provincie de luiken open heeft staan en met het gezicht naar de maatschappij en het liefst naar de burger. Deze ontwikkeling biedt perspectief maar de vraag blijft of het de burger bereikt?

Deze co-creatie aanpak maakt veel energie los bij de deelnemers. Zo ook op deze avond. Dat is prettig om zien (als projectleider) en leuk om mee te maken. Wat dat inhoudelijk precies oplevert en welke plek dat behoort te krijgen is een continue puzzel. En dan gaat het zeer zeker om de verwachtingen managen. Niet alles wat op tafel komt zal door de provincie worden opgepakt. Dat past ook helemaal bij cocreatie - alle deelnemers nemen (idealiter) verantwoordelijkheid. Het is dus ook zeker geen " u vraagt wij draaien". Uiteraard hebben we als provincie ook eigen ideeen, het verschil is alleen dat we in dit proces niet die eigen ideeen centraal stellen. "Ruimte en richting" is in dit verband een mooie kreet die mij is bijgebleven. Op dit moment domineert het ' ruimte geven'. De komende weken zijn er in alle regio's bijeenkomsten en gesprekken waarmee we ook meer en meer de richting invullen. Zie ook www.gelderlandanders.nl

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.