Duurzaamheid en monumentenzorg

Een monument is van nature een duurzaam gebouw. Het bouwwerk staat er al jaren of zelfs eeuwen en heeft daarom wat betreft materialen en bruikbaarheid inmiddels zijn duurzaamheid bewezen. Op het gebied van energiezuinigheid, isolatie en comfort valt er soms echter het nodige te verbeteren. Omdat we ook in een monument op een verantwoorde en comfortabele wijze moeten kunnen wonen en werken, zijn gemeenten over het algemeen bereid om mee te denken over oplossingen op dit gebied.

Een monument is echter anders dan een nieuwbouwwoning en vraagt om een specifieke behandeling. Het gebouw heeft tijdenlang een eigen vocht- en temperatuurhuishouding gehad. Wanneer we deze bouwfysische gesteldheid opeens wijzigen, kan dit nare gevolgen hebben, zoals vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot. Een onafhankelijke organisatie als de Monumentenwacht Gelderland of een website als Monumenten kan vele vragen op het gebied van vochtproblemen beantwoorden. Voor specialistische vragen kan men terecht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Naast de specifieke aard van oude gebouwen, moet ook rekening worden gehouden met de monumentale waarden van het pand. Zo is bijvoorbeeld het aanbrengen van HR++-glas in veel gevallen niet mogelijk. Een goede oplossing kan soms worden gevonden in het plaatsen van isolerende achterzetramen aan de binnenzijde (voorzetramen zijn meestal niet gewenst, omdat zij het aanzicht van een monument aantasten). Als dit ook niet mogelijk of wenselijk is, zijn er tegenwoordig ook soorten isolerende beglazing in de handel die veel dunner zijn en in sommige gevallen wél in historische ramen kunnen worden geplaatst. Op internet zijn vele leveranciers te vinden. Het advies is om eerst met de monumentencommissie te overleggen wat er mogelijk is.

Tot duurzaamheid wordt ook het zelf opwekken van energie gerekend. Of het bijvoorbeeld mogelijk is om zonnecollectoren te plaatsen zal per geval moeten worden bekeken. Collectoren op monumenten en in beschermde gezichten zijn vergunningplichtig. Sommige gemeenten hebben beleidsregels voor het aanbrengen van zonnecollectoren. Uitgangspunt in dit beleid is vaak dat de zonnecollectoren niet zichtbaar mogen zijn vanaf het openbaar gebied. Daarnaast is vaak voorgeschreven dat de collectoren geen blijvende fysieke schade aan het monument mogen opleveren. Meer informatie via de gemeenten.

reacties

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.