AGEM: Kans voor 100% duurzame energie Achterhoek

Meer dan de helft van de Achterhoekse gemeenten wil in een toekomstige Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) investeren. Aan het rijtje Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre en Oude IJsselstreek kan sinds donderdag (27-9) ook de gemeente Bronckhorst worden toegevoegd. Deze gemeenten stellen een startkapitaal beschikbaar om een coöperatie op te richten die groene, duurzame energie in de Achterhoek zal gaan leveren. De reden om de AGEM op te richten is dat de Achterhoek in 2020 50% van alle energie zelf duurzaam wil opwekken. In 2030 zelfs alle energie! Lees verder voor een korte verkenning van dit ambitieuze initiatief.

In 2009 ondertekenden de acht gemeenten van de Regio Achterhoek het “Akkoord van Groenlo”. In dat Akkoord is vastgelegd dat de gemeenten zouden streven naar een 50% CO2-reductie in 2020 (ten opzichte van het peiljaar 1990). Dat is 20% meer dan de doelstelling op nationaal niveau. Tevens  is op dat moment de gedachte geformuleerd of de oprichting van een duurzaam energiebedrijf daaraan een bijdrage zou kunnen leveren. Uiteindelijk zou er een 100% duurzame energieopwekking moeten worden bereikt. Ambitieus, maar er zijn de afgelopen drie jaar al een boel stappen gezet in de goede richting.

Voor de verdere voortgang van de AGEM is Arien Scholtens van Green Spread inmiddels als kwartiermaker aangesteld en ligt er een business plan. Nu er al vijf van de acht Achterhoekse gemeenten willen investeren in de AGEM, lijkt het erop dat er vaart gemaakt kan worden. Maar dat mag ook wel. Het jaar 2020 is niet meer zover verwijderd en de doelstelling om 50% van alle energie duurzaam op te wekken is best wel een hele opgave. Maar door bijvoorbeeld de inzet van biomassavergisting, naast zonne- en windenergie, is er sprake van een enorm potentieel aan duurzame energiebronnen. En tegelijkertijd wordt er iets gedaan aan het mestoverschot.

Maar naast een initiatief als de AGEM, wordt er op meer fronten gewerkt aan een duurzame Achterhoek. De gemeenten hebben zich immers verbonden tot de realisatie van een fors areaal aan zonnepanelen, de inkoop van groene energie, aanschaf van milieuvriendelijke auto’s en verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Daarnaast wordt er gedacht aan de realisering van een Biogas Infrastructuur Oost-Nederland (BION). De levering van 100 miljoen m3 groen gas is daarbij de doelstelling.

Met alle samenwerking op diverse fronten binnen de Achterhoek in het kader van de Agenda 2020, en de participatie van een vijfde gemeente aan de AGEM, lijkt de kans op 100% duurzame energie steeds realistischer te worden. De redactie van OOST zal u op de hoogte houden van de verdere voortgang van dit prachtige initiatief.  

 

reacties

Het voorstel voor het oprichten van de AGEM is in de raad van Doetinchem ook aan de orde geweest. Hoewel we het initiatief toejuichen zijn we kritisch ten aanzien van de onderbouwing en uitwerking van de plannen. Zo zien wij de termijn om in 2030 al volledig om te zijn op alternatieve bronnen als onrealistisch. Ook zien wij een andere rol weggelegd voor de AGEM. U kunt onze inzichten lezen op de website van het CDA Doetinchem. http://www.cda-doetinchem.nl/

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.