Het Oversticht: Architectuurdebat

25 September 2012 - door Marianne Lahr
Datum: 
27 September 2012
Locatie: 
Parkgebouw, Rijssen

De kwaliteit van ruimtelijke ontwerpen dreigt naar het tweede plan te verschuiven; de bouw en planontwikkeling stagneren. Op allerlei manieren worden uitwegen gezocht en lichtpuntjes gevonden. Nieuwe planvorming reageert op aanwezige kwaliteiten, betrekt belanghebbenden en organiseert ruimte in de tijd. Het Oversticht en het Architectuurdebat presenteren op donderdagmiddag 27 september enkele inspirerende voorbeelden. Ook vindt er een debat plaats over de betekenis van ontwerpen en ontwerpers bij de ontwikkeling van nieuwe plannen na het tijdperk van 'hit and run'. Een paar casussen komen aan bod: Deventer, Rivierenbuurt, door One Architecture, die een raamwerk voor de stedenbouw bedachten als antwoord op een vastgelopen herstructureringsopgave; Loenen aan de Vecht, West 8, waar gewerkt wordt aan een uitbreiding die zich wortelt in de plek en zich voegt naar het collectieve geheugen van de bewoners van Loenen; Nuenen, met het bureau Juurlink + Geluk, die op eigen initiatief zoeken naar ontwerpvarianten voor wijk- en dorpsbebouwing die passen bij de schaal en het tempo van deze tijd. Aan de BNA is gevraagd in te gaan op de ontwikkelingen in de beroepsgroep en de wijze waarop die zich met vernieuwingen manifesteert. Tijdens de aansluitende borrel wordt de Overstichtsprijs 2012 voor goed opdrachtgeverschap uitgereikt. Opgeven voor deze middag: via e-mail secretariaat@oversticht.nl.