Lezing Steenindustrie Overijssel

10 Januari 2013 - door Marianne Lahr
Datum: 
22 Januari 2013
Locatie: 
Infocentrum Den Nul (bij Olst)

In het Infocentrum IJssel Den Nul stromen informatie over natuur, water en cultuurhistorie bijeen. Bezoekers kunnen dit ontdekken en beleven door te voelen en laatjes te openen in de expositie, onderzoeken en knutselen in het seizoenslab en beleven in het gebied rondom het gebouw. De Historische Vereniging 't Olster Erfgoed organiseert op 22 januari een lezing door Rob Vermeulen over de ontwikkeling van de baksteenindustrie na 1850. Van hard ambachtelijk werk tot en met de mechanisatie. Tijdens de lezing wordt onder andere een korte film uit de jaren dertig van een steenfabriek uit Veldhoven vertoond. Ook zal de spreker ingaan op geschiedenis van de steenfabrieken in Overijssel. De vroegere steenindustrie neemt in de economische geschiedenis van de gemeente Olst een belangrijke plaats in. Voor de arbeiders (mannen, vrouwen én kinderen) was het werk in de steenfabrieken echter zeer zwaar, tegen lage beloningen en in onmogelijke werkomstandigheden. Rond het jaar 1800 was Olst een boerendorp. De opkomst van de plattelandsnijverheid in de 19de eeuw zou de samenstelling van de bevolking en ook het aanzien van het dorp ingrijpend veranderen. Geleidelijk aan verrezen steeds meer fabrieken, de vele fabrieksschoorstenen waren al van verre zichtbaar. Deze ontwikkeling bereikte haar hoogtepunt in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen meer dan 50% van de bevolking in de industrie werkte: steenfabrieken, vleeswarenbedrijven, machinebouw, asfaltfabriek, geneesmiddelenbedrijf en zuivelindustrie. Inmiddels is de industriële bedrijvigheid grotendeels uit het dorp verdwenen. In het Infocentrum kunt u nog veel meer informatie vinden over de geschiedenis van Olst/Wijhe, o.a. de canons van Olst en Wijhe op de schermen bij de leestafel. Aanvang lezing: 19.30 uur in het Infocentrum IJssel Den Nul. Entree gratis voor leden van ‘t Olster Erfgoed, voor niet leden €2,=.