Debat: Leegstand onder de loep

25 Januari 2013 - door Marianne Lahr
Datum: 
5 Februari 2013
Locatie: 
ACECgebouw, Apeldoorn

Het Apeldoorns Architectuurcentrum Bouwhuis begint dit jaar met een urgente en relevante ruimtelijke vraagstelling: hoe komen we uit de impasse van grootschalige leegstand? Schuiven we het steeds voor ons uit en wachten we op de markt of beginnen we ergens kleinschalig vanuit een groeimodel, waaraan geleidelijk verschillende partijen zich gaan committeren? Sinds 1 januari 2013 kan het fabrieksterrein van voorheen Zwitsal en Diosynth worden toegevoegd aan een reeks leegstaande panden en gebieden in Apeldoorn, waar het zoeken is naar tijdelijke invullingen totdat er ooit een definitieve bestemming komt. Bouwhuis wil zich oriënteren op dezelfde problematiek in steden in de nabije omgeving en heeft architect Tim Peeters en stedenbouwkundige Jan Wilbers uitgenodigd om de door hun gemaakte dynamische kaart van leegstand en braakliggend terrein in Nijmegen te laten zien, gekoppeld aan een match-programma, dat initiatiefnemers en beheerders van lege panden en gronden met elkaar in contact brengt. Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheden van tijdelijke invulling binnen het Honig-terrein, een groot fabriekscomplex in het Waalfront – te vergelijken met het terrein van Diosynth – dat dit jaar leeg komt te staan en daarmee één van de belangrijkste tijdelijke invullingopgaven in Nijmegen is. Leegstand betekent vooral financiële kosten met grote maatschappelijke gevolgen. Toegang is gratis.