Architecten Estafette: Ariëns CS Architecten & Ingenieurs

14 Januari 2013 - door Marianne Lahr
Datum: 
11 Januari 2013 - 3 Maart 2013
Locatie: 
Architectuurcentrum Nijmegen

In de reeks Architecten Estafette van het ACN toont het bureau Ariens CS de expositie In antwoord op de opgave. Het bureau houdt zich bezig met de gebouwde omgeving, van stad tot dorp. Het strekt zich uit van het veelal dichte centrum tot aan de buitenrand, daar waar volop verdunning  aanwezig is. Daartussen bevinden zich verschillende milieus met hun eigen karakteristieken, sferen, wetmatigheden en bewoners. Omdat tegelijkertijd eisen en gewoonten veranderen, zijn groei (uitbreiding), krimp (verkleining) of verandering (aanpassing) van die gebouwde omgeving regelmatig noodzakelijk. Bij al deze scenario’s kunnen architecten een belangrijke rol spelen. Niet alleen als creatief denker en ontwerper van gebouwen, bouwwerken en de ruimte daaromheen, maar tegelijkertijd ook als begeleider bij  de realisatie. Ariëns CS gelooft in een rol van de architect waarbij deze niet alleen de maker is van mooie beelden, maar ook een wezenlijke bijdrage kan leveren in de realisatie en het waarmaken van deze beelden. De opgaven die het bureau gesteld worden zijn gevarieerd. In de komende jaren zal het accent daarbij ook anders komen te liggen; meer ontwikkelingen binnen bestaande structuren en gebouwen en minder uitbreidingen in het ’vrije veld’. Tegelijkertijd kan niemand meer om duurzaamheid en bewust energiegebruik heen. In de expositie wil het bureau een aantal van deze opgaven benoemen en met gerealiseerde projecten, maar ook met idee-ontwerpen laten zien hoe ze daar als bureau op hebben ingespeeld. Het bureau gaat steeds uit van de visie om heldere en krachtige oplossingen te bedenken. Daarbij is ook steeds de wens om als eindresultaat een zekere vorm van ’eenvoud’ te bereiken. Open inloop: eerste donderdag van de maand; 7 februari van 19.00 tot 21.00 uur.