De aantrekkelijkheid van de Gelderse stad in 2030

26 November 2012 - door Marianne Lahr
Datum: 
12 December

2012
Locatie: 
Zuidgalerij Huis der Provincie, Arnhem

Wat wordt de toekomstige betekenis van de Gelderse steden? Is de stad over een jaar of twintig alleen nog in trek bij de happy few en hoogopgeleiden? Krijgen we een autovrije stad, met een file van fietsen? Hoe ziet de stad er straks uit? Zijn alle gebouwen groen bekleed of wordt het één betonnen massa? Is er in de toekomst nog plek voor startende ondernemers en kunstenaars? Met andere woorden: wat maakt de Gelderse stad in de toekomst aantrekkelijk? Op woensdagavond 12 december wil de provincie Gelderland met geïnteresseerden in debat gaan over de aantrekkelijkheid van de Gelderse stad in 2030. Het doel van het debat is om vanuit een brede en vernieuwende blik met elkaar te spreken en samen na te denken over de toekomst van de stad. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk opent de avond. Vervolgens geven sprekers vanuit verschillende perspectieven (ondernemers, wetenschap, woningcorporatie) hun visie op de toekomstige stad. Aansluitend is er in een lagerhuisopstelling een debat over verschillende stellingen. Aanmelding: stuur een mail naar strategie@gelderland.nl onder vermelding van 'De aantrekkelijkheid van de Gelderse stad in 2030'.